Afronding inspraak ontwerp aanpassing Burgemeester Keijzerweg nabij nummer 26

Op het terrein van Burgemeester Keijzerweg huisnummer 26 gaat de eenheid van politieteam Rotterdam een nieuw politiebureau bouwen voor het basisteam Drechtsteden Buiten. Dit terrein grenst aan het Park Noordhoekse Wiel.

Om het politieterrein goed toegankelijk en de Burgemeester Keijzerweg verkeersveiliger te maken, gaat de gemeente de weg aanpassen. Het betreft het gedeelte van de Burgemeester Keijzerweg vanaf de (oude) bebouwde komgrens van Papendrecht nabij de Noordhoek tot aan het kruispunt met de Van Wenaeweg / Edisonweg.

Afronding inspraak

Voor de aanpassingen is een inspraakproces doorlopen. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp definitief vastgesteld. Als afronding van het inspraakproces worden het definitief ontwerp van de Burgemeester Keijzerweg, het verplaatsen van de bebouwde komgrenzen en het eindverslag van de inspraak twee weken in de periode van 4 tot en met 18 november 2020 ter inzage geplaatst op de website www.papendrecht.nl . Nu het college het ontwerp heeft vastgesteld, is de inspraak afgerond.
(Via onderstaande linkjes komt u bij het ontwerp, de aanpassing van de komgrens en het eindverslag).

De belangrijkste aanpassingen op een rij

•    Het verbreden van de middenberm van drie meter naar zes meter nabij de ontsluiting van het politiebureau
Een personenauto kan hierdoor tussen de twee rijbanen staan en in twee fasen de drukke Burgemeester Keijzerweg oversteken. De gehele oostelijke rijbaan wordt daarvoor in oostelijke richting verplaatst (richting Park Noordhoekse Wiel).
•    Het aanbrengen van een slinger in het fietspad in de middenberm (tegenover de Hoogendijk).
Fietsers kunnen dan niet in één keer doorrijden en zullen daarmee de tweede oversteek veiliger oversteken.
•    De bestaande bebouwde komgrens (nabij Noordhoek) wordt verplaatst naar de gemeentegrens met Alblasserdam (ter hoogte van het tankstation)
Hierdoor wordt het snelheidsregiem van 80 km/uur teruggebracht naar 50 km/uur. Door de snelheidsverlaging wordt het wegvak verkeersveiliger. Voor de inrichting als 50 km/uur weg, wordt de rijbaan tussen de belijning versmald en op regelmatige tussenafstanden voorzien van het symbool "50". Aan weerskanten van de ontsluiting van het terrein van de politie worden verkeersdrempels aangebracht.
•    Een trap wordt aangebracht
Voor een goede loopverbinding tussen het terrein van de politie met het Park Noordhoekse Wiel wordt een "natuur" trap aangebracht. Geen rechte trap naar beneden, maar met een slinger.

Start werk

De komende periode zal waterleidingbedrijf Oasen N.V. haar watertransportleiding verleggen vanaf de waterpartij van het Noordhoekse Wiel tot aan de inrit van het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg. De werkzaamheden vinden plaats in de groenstroken en onderaan het dijktalud. De inrit van het bedrijventerrein blijft toegankelijk. De werkzaamheden van Oasen aan de waterleiding starten begin november en duren tot het einde van het jaar. De aanpassing van de Burgemeester Keijzerweg start begin volgend jaar en zal naar verwachting eind maart gereed zijn. Bij lage temperaturen kan niet aan een kunststof waterleiding gewerkt worden en kan geen asfalt aangebracht worden. In dat geval zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden zodra dit qua temperatuur wel mogelijk is. Ook de situatie rondom corona kan voor de planning een spelbreker zijn. Daardoor kan het werk mogelijk ten opzichte van de hierboven genoemde opgave uitlopen.

Wie kan ik benaderen voor vragen?

Heeft u vragen over deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Steene van het team Werkvoorbereiding, telefoonnummer 14 078.


Bijlagen:

01) Tekening 12.308 DO nieuwe situatie.
02) Luchtfoto met nieuwe komgrens
03) Eindverslag inspraakproces
04) Link naar vorig artikel VO 30-04-2020
05) Link naar vorig artikel aanpassing VO komgrens 02-06-2020