Aanleg extra waterberging en natuurvriendelijke oever Ary Scheffersingel.

Vanaf maandag 7 december start in opdracht van gemeente Papendrecht Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. met het grondverzet voor de aanleg van extra waterberging en een natuurvriendelijke oever langs de Ary Scheffersingel. Naar verwachting nemen de werkzaamheden 2 weken in beslag. De Ary Scheffersingel is gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor het verkeer.

Wat gaan we doen en waarom?

Om extra waterberging te creëren en om de biodiversiteit te vergroten wordt de watergang tussen de Ary Scheffersingel en de Burgemeester Keijzerweg verbreed. Aan de zijde van de Ary Scheffersingel wordt 485 m² extra wateroppervlak vergraven en er wordt een natuurvriendelijke oever aangebracht. De vrijkomende grond wordt deels gebruikt om de oever en het aanliggende groenvak van de Ary Scheffersingel licht glooiend aan te leggen. De overtollige grond wordt afgevoerd. Via deze link kunt u de uitvoeringstekening inzien.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Ronald Borghuis, hij is namens de gemeente de directievoerder op het werk en bereikbaar via telefoonnummer: 078-770 6254 of e-mail: r.borghuis@papendrecht.nl.