Aanleg extra oppervlaktewater en natuurvriendelijke oever Molenpad.

Vanaf maandag 7 december start in opdracht van gemeente Papendrecht Aannemersbedrijf P. de Visser Werkendam B.V. met het grondverzet voor de aanleg van extra oppervlaktewater en een natuurvriendelijke oever langs het Molenpad.

Naar verwachting nemen de werkzaamheden twee en een halve weken in beslag.

Wat gaan we doen en waarom?

Om de biodiversiteit te vergroten wordt de watergang langs het Molenpad verbreed en er wordt een natuurvriendelijke oever aangebracht. Met de vrijkomende grond wordt het perceel tussen de Spinbolmolen en het Molenpad geëgaliseerd. In overleg met een ecoloog wordt in een later stadium het perceel opnieuw ingezaaid met een gras- en bloemenzaad mix zodat de biodiversiteit extra gestimuleerd wordt. Over het perceel wordt dan ook een wandelpad aangebracht voor recreatief gebruik. De schapen die nu op het perceel lopen worden verplaatst naar een ander grasland binnen de gemeente. Via deze link kunt u de uitvoeringstekening inzien.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer André Vervoorn, hij is namens de gemeente de toezichthouder op het werk en bereikbaar via telefoonnummer: 078-770 6258 of e-mail: ah.vervoorn@papendrecht.nl.