Wat doet het waterschap?

In Nederland kiezen we elke 4 jaar de besturen van de waterschappen. Dat doen we bij de waterschapsverkiezingen. Maar wat doet een waterschap eigenlijk? We leggen het hieronder uit.

Een waterschap heeft de volgende taken:

Beheren en versterken van dijken en sluizen

Zorgen voor onderhoud aan dijken, sluizen, dammen, stuwen en gemalen.

Zuiveren rioolwater

Schoonmaken van al het water dat we gebruiken.

Regelen waterstand

Water wegpompen bij veel regen, water vasthouden bij droogte.

Zorgen voor schoon water

Zorgen dat het water in rivieren en sloten schoon en gezond is voor mens, dier en plant.

Taken, verkiezingen en het bestuur van het waterschap

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te  beschermen tegen het water. Dat doen de waterschappen. Nederland heeft 21 waterschappen.

Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen inwoners waterschapsbelasting. Tijdens de verkiezingen heeft u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.

Verkiezingen waterschap

Stemt u bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u mee wie er in het algemeen  bestuur van het waterschap komt. In het algemeen bestuur zitten ook mensen van  natuurorganisaties en boeren. Zij worden niet gekozen maar benoemd. Want de controle van het water is ook voor hen heel belangrijk. De leden van het algemeen bestuur zijn er uiteindelijk voor alle inwoners.