Wat doet de provincie?

In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de provinciale staten. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? En wat doen de statenleden? We leggen het hieronder uit.

De provincie heeft verschillende taken: 

Indelen van de ruimte

Bepalen waar ruimte is voor natuur, huizen, wegen, water en bijvoorbeeld wind- of zonneparken.

Natuur en milieu

Zorgen voor natuur en natuurherstel, vergunningen verlenen en controles uitvoeren.

Klimaat en energie

Samen met inwoners en bedrijven werken aan verduurzaming.

Openbaar vervoer

Zorgen voor streekvervoer in de hele provincie.

Wegennetwerk

Aanleggen en onderhouden van provinciale (vaar)wegen, fietspaden en bruggen.

Cultuur en monumentenzorg

Beschermen en behouden van monumentale landschappen en gebouwen.

Regionale economie

Samen met bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid.

Toezicht houden

Controleren van het functioneren van gemeenten en waterschappen.

Meer weten over de provincie?

De leden van de provinciale staten zijn er voor de inwoners. Heeft u een vraag
of een idee voor de provincie? Kijk op de website van de provincie Zuid-Holland.