Provinciale Staten en Waterschap 2019

De inwoners van Nederland kiezen de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, het Europees Parlement en de Gemeenteraad en het algemeen bestuur van het waterschap.

Meer informatie

 • Jij mag het zeggen (pdf, 66 kB)
 • Stemoproep Commissaris van de Koning (pdf, 21 kB)
Stempas

U hebt een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen, ontvangt u automatisch een stempas voor deze verkiezingen.

Provinciale Staten / Waterschap

 • Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing op het huisadres waarop u op 4 februari 2019 staat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat
 • U ontvangt uw stempas tussen 27 februari en 6 maart 2019
 • Rond 13 maart 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen

Europees parlement

 • Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing op het huisadres waarop u op 9 april 2019 taat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat
 • U ontvangt uw stempas tussen 1 mei en 9 mei 2019
 • Rond 16 mei 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen
Stemmen in een andere gemeente

Bent u niet in de gelegenheid om in uw eigen gemeente te stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan!

U kunt dan ook in een andere gemeente stemmen. Bij de verkiezing van Provinciale Staten kunt u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Zuid-Holland.

Bij de verkiezing van het waterschap Rivierenland kunt u stemmen bij een gemeente die in dit waterschap valt (zie aanvraagformulier).

De kiezerspas is een apart document. U vraagt de kiezerspas aan met het formulier "Verzoek om met een kiezerspas te stemmen (pdf, 103 kB)". U kunt dit formulier via de onderstaande link downloaden. De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Stemmen bij volmacht

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

 • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
 • u mag alleen iemand machtigen die zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
 • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
 • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
 • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
 • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien
 • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken.

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing een apart aanvraagfromulier voor een schriftelijke volmacht (pdf, 87 kB) in.

U stuurt de schriftelijk aanvraag naar:

Gemeente Papendrecht
Team verkiezingen
Postbus 11
3350 AA  Dordrecht

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk ontvangen hebben

 • op 15 maart 2019 voor de verkiezing Provinciale Staten/Waterschap
 • op 20 mei 2019 voor de verkiezing Europees Parlement

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen.

Let op! Voor het waterschap kunt u alleen iemand machtigen die in hetzelfde waterschap woont.

Verklaring ondersteuning politieke partijen

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring treft u aan op de pagina verklaring ondersteuning politieke partijen.

Proces verbaal Provinciale Staten
Proces verbaal Waterschap
Processen verbaal Verkiezingen Europees Parlement
 • Processen verbaal N10 en N11 Verkiezingen Europees Parlement
Uitslag verkiezingen per stembureau