Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. We kiezen dan de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

U heeft een brief van de gemeente Papendrecht gekregen als u:
•    in Nederland woont
•    geen Nederlander bent
•    de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU)

U mag dan zelf bepalen in welk EU-land u stemt voor de verkiezing van het Europees Parlement:

•    in Nederland of
•    in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft

Wilt u in Nederland stemmen? 

Registreer u dan vóór 24 april bij uw gemeente. Dit doet u door:

1.   De verklaring stemmen voor het Europees Parlement  
2.   De verklaring te ondertekenen en het op te sturen naar 
           Gemeente Papendrecht
           Team Dienstverlening en Facilitaire Zaken 
           Postbus 11
           3350 AA  Papendrecht
3.   Stuur ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de verklaring? Lees dan de handleiding.

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft?

Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse gemeente. Behalve als u zich eerder al in Nederland heeft geregistreerd voor de Europese verkiezingen. In dat geval neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u woont.

Nadat u deze verklaring heeft ingeleverd, blijft u (zolang u in Nederland woont) in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement. Wilt u weer stemmen in uw lidstaat van herkomst? Neem dan contact op met uw gemeente om deze verklaring in te trekken en meldt u bij de autoriteiten van uw lidstaat van herkomst.

Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Bij de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement vormt Nederland maar één kieskring en hoeven partijen maar 30 ondersteuningsverklaringen in te leveren.  

Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing van het Europees Parlement moeten ondersteuningsverklaringen inleveren als ze:

•    voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
•    bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
•    deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)