Verkiezing Europees Parlement

Er zijn 2 vormen van volmacht: de onderhandse volmacht door overdracht van de oproepingskaart of stempas en de schriftelijk aangevraagde volmacht.

In beide gevallen komt het er op neer dat u iemand anders machtigt uw stem uit te brengen. De gemachtigde kan dat alleen maar tegelijkertijd doen bij het uitbrengen van zijn of haar eigen stem. Bovendien mag de gevolmachtigde niet meer dan 2 volmachten aannemen.

Hoe machtig ik iemand anders om voor mij te stemmen?

U kunt op 3 manieren iemand anders machtigen om voor u te stemmen. U kunt de volmacht onderhands geven door op de achterkant van uw stempas of oproepkaart de naam en adres van uw gevolmachtigde in te vullen. U zet beiden uw handtekening en u geeft de kaart aan uw gevolmachtigde.

U kunt ook uiterlijk 2 weken voor de verkiezing het aanvraagformulier “Stemmen bij volmacht” (pdf, 87 kB) downloaden en opsturen naar de gemeente Papendrecht. U kunt dit formulier ook direct invullen aan de balie van het team Dienstverlening.

Wanneer machtig ik iemand anders om voor mij te stemmen?

U machtigt iemand anders om voor u te stemmen als u dat zelf niet kunt, bijvoorbeeld omdat u tijdens de verkiezing op vakantie bent.

Hoe lang duurt het voor de machtiging om iemand anders voor mij te laten stemmen rond is?

Zodra u uw stempas heeft ontvangen kunt u deze gebruiken als volmachtbewijs. Wanneer u schriftelijk een aanvraag doet handelen wij deze uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum af.

Wat kost mijn machtiging om iemand anders voor mij te laten stemmen?

Zowel de onderhandse volmacht als de schriftelijke aanvraag is gratis.

Hoe werkt het geven van een onderhandse volmacht?

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

 • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
 • mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
 • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
 • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
 • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
 • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien
 • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken.

Hoe werkt het indienen van een schriftelijke aanvraag om iemand anders te machtigen om voor mij te stemmen?

Als u door omstandigheden de ontvangst van de stempas niet kunt afwachten, dan kunt u nú al een schriftelijke aanvraag indienen om te stemmen bij volmacht. Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen doet u, wanneer het voor u niet mogelijk is uw stempas over te dragen aan een andere kiezer. Het team Dienstverlening of de gemeente waar de gemachtigde woont, moet uw aanvraag uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdag ontvangen. De voorwaarden voor het indienen van een schriftelijke aanvraag om iemand anders te machtigen om voor u te stemmen zijn:

 • u wijst een kiezer als gemachtigde aan uit Papendrecht (bij verkiezing gemeenteraad); een andere gemeente in Zuid-Holland (bij verkiezing Provinciale Staten); een andere gemeente in Nederland (bij verkiezing Tweede Kamer of Europese Parlement)
 • de gemachtigde brengt zijn of haar eigen stem gelijktijdig met uw stem uit/li>
 • de gemachtigde neemt in totaal niet meer dan 2 machtigingen aan
 • u en de gemachtigde vullen het aanvraagformulier stemmen bij olmacht (pdf, 60 kB) volledig in
 • zowel u als de gemachtigde ondertekent het formulier
Wat moet ik meesturen met mijn schriftelijke aanvraag om iemand anders te machtigen om voor mij te stemmen?

Met uw aanvraag om iemand anders te machtigen om voor u te stemmen stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van u en de gevolmachtigde mee. U stuurt tevens uw stempas mee als u deze al heeft ontvangen. Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing een apart aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht in.

U stuurt de schriftelijke aanvraag naar:

Gemeente Papendrecht
Team Verkiezingen
Postbus 11
3250AA Papendrecht

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk ontvangen hebben op 20 mei 2019 voor de verkiezing Europees Parlement.
Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen.

Ik ben mijn stempas kwijt, wat moet ik nu doen?

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze openingstijden een vervangende stempas op bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch uw stempas terug vindt, is dat geen probleem. Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig!

De vervangende stempas voor de verkiezing Europees Parlement kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven.

Openingstijden en bereikbaarheid Publiekszaken

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Processen verbaal - Verkiezingen Europees parlement

Zie de bijlagen in het blok "Processen verbaal - Verkiezingen Europees parlement".