Stemmen: ik ga zelf stemmen

Alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar en ouder hebben het recht om hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, in Provinciale Staten, in het Europese Parlement en in de gemeenteraden te kiezen.

Voor de verkiezing van de gemeenteraad zijn ook vreemdelingen van 18 jaar en ouder, die zonder onderbreking langer dan 5 jaar rechtmatig in Nederland zijn, kiesgerechtigd. Voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn ook burgers van de Europese Unie van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen en als kiezer zijn geregistreerd, kiesgerechtigd.

Zelf stemmen bij de verkiezingen

In de gemeente Papendrecht kunt u als stemgerechtigde uw stem in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente uitbrengen. U hoeft niet persé te stemmen op het stembureau dat op uw stempas staat vermeld.

Hoe vraag ik een stempas aan?

U ontvangt automatisch een stempas als een verkiezing wordt gehouden en u kiesgerechtigd bent. U ontvangt de stempas circa 3 weken voor aanvang van de verkiezing.

Wanneer heb ik een stempas nodig?

U heeft een stempas nodig om deel te nemen aan de verkiezingen.

Ik ben mijn stempas kwijt, wat doe ik nu?

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze openingstijden een vervangende stempas op bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch uw stempas terug vindt, is dat geen probleem. Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig!

De vervangende stempas voor de verkiezing Europees Parlement kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven.

Wat kost een stempas?

Een stempas is gratis.

Wat neem ik mee als ik ga stemmen?

U moet zich bij het stemmen identificeren. Neemt u daarom behalve uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Identiteitsbewijs verlopen?

Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn

Dit zijn de identiteitsbewijzen waarmee u mag stemmen:

  • een Nederlands paspoort     
  • een Nederlandse identiteitskaart         
  • een Nederlands rijbewijs     
  • een Nederlands verblijfsdocument    
  • eventueel: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen?

  • U vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan
  • U machtigt iemand anders om uw stem uit te brengen. U moet dan een schriftelijke volmacht aanvragen.

Let op: u kunt in dit geval geen onderhandse volmacht afgeven. Bij een onderhandse volmacht hebt u namelijk een identiteitsbewijs nodig. Een stempas of kiezerspas is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Kan ik ook in een andere gemeente mijn stem uitbrengen?

Stemmen in een andere gemeente

Bij de verkiezing van de Tweede Kamer of het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Nederland.

Een kiezerspas voor de verkiezing bij 1, 2 of 3 vraagt u aan met het formulier Verzoek om met een kiezerspas te stemmen (pdf, 312 kB).

De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Zie ook de informatie over Stemmen in een andere gemeente, kiezerspas, verkiezing Europees.

Ik kan zelf niet (gaan) stemmen. Kan ik iemand anders machtigen om voor mij te stemmen?

U kunt iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Alle informatie hierover leest u op de onderstaande productpagina “Stemmen bij volmacht of overdragen stempas verkiezingen”.

  • Productpagina ”Stemmen bij volmacht"
  • Model L-8 Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 60 kB)
Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: