Stemmen: ik ga zelf stemmen

Alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar en ouder hebben het recht om hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, in Provinciale Staten, in het Europese Parlement en in de gemeenteraden te kiezen.

Voor de verkiezing van de gemeenteraad zijn ook vreemdelingen van 18 jaar en ouder, die zonder onderbreking langer dan 5 jaar rechtmatig in Nederland zijn, kiesgerechtigd. Voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn ook burgers van de Europese Unie van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen en als kiezer zijn geregistreerd, kiesgerechtigd.

Zelf stemmen bij de verkiezingen

In de gemeente Papendrecht kunt u als stemgerechtigde uw stem in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente uitbrengen. U hoeft niet persé te stemmen op het stembureau dat op uw stempas staat vermeld.

Hoe vraag ik een stempas aan?

U ontvangt automatisch een stempas als een verkiezing wordt gehouden en u kiesgerechtigd bent. U ontvangt de stempas circa 3 weken voor aanvang van de verkiezing. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar ontvangt u de stempas uiterlijk op 2 maart 2022.

Wanneer heb ik een stempas nodig?

U heeft een stempas nodig om deel te nemen aan de verkiezingen.

Ik ben mijn stempas kwijt, wat doe ik nu?

Mocht u op 2 maart a.s. geen stempas hebben ontvangen of uw stempas kwijtraken dan kunt u tot en met vrijdag 11 maart tot 17.00 uur op het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch uw stempas terug vindt, is dat geen probleem. Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig!

Wat kost een stempas?

Een stempas is gratis.

Wat neem ik mee als ik ga stemmen?

U moet zich bij het stemmen identificeren. Neemt u daarom behalve uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Identiteitsbewijs verlopen?

Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn

Dit zijn de identiteitsbewijzen waarmee u mag stemmen:

  • een Nederlands paspoort     
  • een Nederlandse identiteitskaart         
  • een Nederlands rijbewijs     
  • een Nederlands verblijfsdocument    
  • eventueel: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen?

  • U vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan
  • U machtigt iemand anders om uw stem uit te brengen. U moet dan een schriftelijke volmacht aanvragen.

Let op: u kunt in dit geval geen onderhandse volmacht afgeven. Bij een onderhandse volmacht hebt u namelijk een identiteitsbewijs nodig. Een stempas of kiezerspas is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Kan ik ook in een andere gemeente mijn stem uitbrengen?

Stemmen in een andere gemeente

Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 kunt u niet in een andere gemeente stemmen. 

Ik kan zelf niet (gaan) stemmen. Kan ik iemand anders machtigen om voor mij te stemmen?

U kunt iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Alle informatie hierover leest u op “Ik wil een ander voor me laten stemmen". 

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: