Stemmen in een andere gemeente, kiezerspas, verkiezing Europees parlement

Een kiezerspas is een verklaring in de vorm van een pas, waarmee u als kiesgerechtigde wordt toegestaan binnen het gebied van het orgaan waarvoor een verkiezing wordt gehouden zelf te bepalen bij welk stembureau u uw stem uitbrengt.

Kan ik ook in een andere gemeente mijn stem uitbrengen?

Stemmen in een andere gemeente

Bij de verkiezing van de Tweede Kamer of het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Nederland.

Een kiezerspas voor de verkiezing bij 1, 2 of 3 vraagt u aan met het aanvraagformulier Verzoek Kiezerspas (pdf, 312 kB).

De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

Een kiezerspas vraagt u schriftelijk aan bij het team Dienstverlening. De aanvraag moet uiterlijk 2 weken voor de verkiezing binnen zijn. Het aanvraagformulier Verzoek Kiezerspas (pdf, 312 kB) kunt u downloaden en ingevuld opsturen. U kunt ook persoonlijk een kiezerspas bij het team Dienstverlening aanvragen.

Wat kost de kiezerspas?

Aan de kiezerspas zijn geen kosten verbonden.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: