Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Een kiezerspas is een verklaring in de vorm van een pas, waarmee u als kiesgerechtigde wordt toegestaan binnen het gebied van het orgaan waarvoor een verkiezing wordt gehouden zelf te bepalen bij welk stembureau u uw stem uitbrengt.

Stemmen in een andere gemeente

Bij de verkiezing van de Provincie, Tweede Kamer of het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in de Provincie (Provincie) respectievelijk in Nederland (Tweede Kamer en Europees Parlement).

Aanvraag

Een kiezerspas voor de verkiezing vraagt u online aan of met het aanvraagformulier Verzoek Kiezerspas (pdf, 312 kB).

De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Kosten

Aan de kiezerspas zijn geen kosten verbonden.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: