Stemmen: ik wil met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente, binnen het gebied waarvoor de verkiezing gehouden wordt, uw stem uitbrengen. Er is geen kiezerspas nodig voor gemeenteraadsverkiezingen. 

Voor welke verkiezingen u een kiezerspas kunt gebruiken om zelf te stemmen

Bij de verkiezing van leden van het Waterschap, de Provincie, Tweede Kamer of het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze binnen het gebied van het Waterschap (voor Waterschapsverkiezingen), in de Provincie (Provincie) of in Nederland (Tweede Kamer en Europees Parlement). 

Aanvraag

Een kiezerspas voor de verkiezing vraagt u online aan of met het aanvraagformulier Verzoek Kiezerspas.

De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente (op afspraak) aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Kosten

Aan de kiezerspas zijn geen kosten verbonden.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: