Stemmen: ik wil een ander voor me laten stemmen

Kunt u zelf niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. De meest gebruikte manier is door het invullen van de achterzijde van uw stempas. 

Wie u kunt machtigen

U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (‘de gemachtigde’) moet:

 • kiesgerechtigd zijn
 • uw stem gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem

Voor een onderhandse volmacht geldt bovendien dat de gemachtigde:

 • in uw eigen gemeente woont en
 • zelf ook in uw gemeente mag stemmen

Wat u moet doen

 • U vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘Volmacht’) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen en ondertekent deze. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt
 • U laat de persoon die voor u gaat stemmen de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding van uw identiteitsbewijs zijn op een smartphone of tablet
 • De gemachtigde moet in uw gemeente gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten
 • De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:
  • zijn of haar eigen stempas
  • zijn of haar eigen legitimatiebewijs
  • uw volmacht
  • een kopie van uw identiteitsbewijs of een goed leesbare afbeelding hiervan op een smartphone of tablet

Let op: Onderhandse volmacht altijd van tevoren invullen

U mag de onderhandse volmacht niet invullen op een stembureau en die daar aan iemand anders geven. Vul de achterkant van uw stempas dus van tevoren in.

Onderhandse volmacht intrekken

Een onderhandse volmacht kunt u tot op het laatste moment intrekken. U kunt namelijk uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment waarop deze persoon voor u gaat stemmen.