Plak- en reclame beleid verkiezingen gemeente Papendrecht

Flyeren

Flyeren is vergunningvrij. De flyers dienen naderhand wel opgeruimd te worden. Ook flyeren in het winkelcentrum mag met toestemming van het winkelcentrum. Bij gebruik van een tafel of kraampje is wel een standplaatsvergunning nodig. Het aanvragen van een incidentele standplaatsvergunning kan via onze website. Voor verdere informatie over vergunningsplichtig campagne voeren, kunnen de politieke partijen contact opnemen met de heer Jelic van vergunningverlening, telefoonnummer 078 770 6378.

Verkiezingsborden

Als gemeente bieden we de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de centrale aanplakborden. Deze locaties bevinden zich bij de meeste in-en uitvalswegen en op een paar centrale plekken in de gemeente. U kunt uw posters uiterlijk maandag 6 februari 2023 tot 14.00 uur aanleveren op de gemeentewerf, Willem Dreeslaan 4 in Papendrecht. Wij dragen zorg voor het plakken van de posters op de 6 verkiezingsborden. Hierbij wordt de volgorde van de uitslag van de vorige verkiezingen aangehouden. Deze verkiezingsborden worden (met posters) in diezelfde week door Team Wijkonderhoud geplaatst. Zie hiervoor de bijlage (groene kleur). Mocht u geen posters hebben aangeleverd voor maandag 6 februari tot 14 uur, dan kunt u na plaatsing van de plakborden natuurlijk nog zelf uw posters plakken. Hiervoor gelden de voorwaarden dat u niet over andere posters heen plakt en plakt op volgorde van de vorige verkiezingen. 

Vrije plakplaatsen

Er zijn 7 vrije plakplaatsen. Zie hiervoor de bijlage (blauwe kleur). Hier kan, naar believen, ook geplakt worden door de politieke partijen. 

Grootte van de posters 
Dit is maximaal A3-formaat.

Commerciële mogelijkheden 

Papendrecht heeft in haar buitenruimte diverse aanbieders van reclame uitingen. Politieke partijen kunnen hier tegen betaling net als iedere andere organisatie gebruik van maken.
U kunt daarbij denken aan de A0 reclame rond de lantarenpalen van ESH Media, de lichtmastreclame en borden op de rotondes van NPB media. Ook zijn er in diverse bushokjes reclame mogelijkheden bij de Exterion Media. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met de verschillende aanbieders.

Digitale beeldschermen/LED-schermen Papendrecht Verrast

De LED-informatieschermen worden uitsluitend ten behoeve van de promotie van evenementen in Papendrecht gebruikt; en omvatten: 
-    geen primaire commerciële boodschappen
-    alleen boodschappen van Papendrechtse activiteiten 
-    de Papendrecht Verrast huisstijl

Omgaan met reclame op andere locaties 

Papendrecht heeft in haar Richtlijnen Buitenreclame opgenomen dat reclame in de buitenruimte op andere plekken dan op de aangewezen plekken niet mogelijk is. Dit betekent dat reclame anders dan vermeld wordt in de Richtlijnen Buitenreclame niet is toegestaan.