Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Informatiefase

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsberichten met betrekking tot de informatiefase:

14 april 2022: Eindverslag informateur opgeleverd

 

31 maart 2022: Eerste gesprekken met informateur afgerond

Overdrachtsdossiers

Van een groot aantal onderwerpen die momenteel in Papendrecht spelen, is informatie vastgelegd in documenten. U vindt deze op de raadspagina.

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad

het proces-verbaal kunt u hier inzien.

Openbare zitting centraal stembureau

Maandag 21 maart om 10.00 uur komt het centraal stembureau onder voorzitterschap van Annemiek Jetten bij elkaar om de verkiezingsuitslag te controleren en vast te stellen. Na vaststelling is de uitslag officieel. U kunt bij de bijeenkomst aanwezig zijn in de raadzaal. Wilt u de bijeenkomst online volgen? Belangstellenden kunnen meekijken via MS Teams. U kunt ook via MS Teams eventuele vragen stellen of bezwaar maken. 

Tellingen en uitslagen

U vindt de volledige telling, het proces-verbaal K-1 gemeentelijk stembureau en de processen-verbaal per stembureau hier. Na vaststelling door het centraal stembureau op maandag 21 maart, is de verkiezingsuitslag officieel.

De verkiezingsuitslagen Papendrecht vindt u ook via deze link .

Oproep waarnemend burgemeester Jetten: gebruik je stem

Laat uw kans om te bepalen wie gaat over de toekomst van Papendrecht, niet verloren gaan. Stem 16 maart op de nieuwe gemeenteraad. Een aantal stemlokalen zijn ook 14 en 15 maart al open (zie hieronder Informatie over stemlocaties). Waarnemend burgemeester Jetten nodigt iedereen uit gebruik te maken van zijn of haar stemrecht.

Burgemeester roept jongeren op een dagje met haar mee te lopen

Waarnemend burgemeester Annemiek Jetten wil heel graag jongeren enthousiast krijgen om te gaan stemmen. Zij zou het daarom leuk vinden als jongeren een  (halve) dag van dichtbij meemaken hoe het er in een gemeente aan toe gaat. Ze deed daarom deze oproep.

Films over grote ontwikkelingen in Papendrecht

Tijdens een livestream op woensdagavond 2 februari presenteerde de gemeente in 5 films de stand van zaken van enkele onderwerpen die momenteel in Papendrecht spelen. Aan de vertoning van de films ging een presentatie van de landelijk bekende trendwatcher Niels Hansen vooraf. Alle films kunt u terugkijken.

Belangrijke data
 • 14, 15 en 16 maart   Dag van de stemming
 • 16 maart (avond)      Voorlopige uitslag op partijniveau (zonder zetelverdeling)
 • 21 maart                     Vaststelling van de definitieve uitslag
De stemlocaties (openingstijden verschillen!) 

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart. De verwachting is dat het woensdag de drukste dag is. Valt u onder een risicogroep? Dan kunt u ervoor kiezen om op maandag en dinsdag te stemmen.

Maandag 14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022

1. Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 
2. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 
3. Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 
4. Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 
5. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36
Alle stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.
 

Woensdag 16 maart 2022

 1. Gemeentehuis - Markt 22 
 2. Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 
 3. Morgensterkerk - Muilwijkstraat 1 
 4. Kindcentrum Oranje Nassau - Leeuwerikstraat 7 (aangepaste tijden, zie hieronder!)
 5. RK-Parochie - Seringenstraat 29 
 6. Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 
 7. Sionskerk - Rubensstraat 35 
 8. De Viermaster - Van der Palmpad 2 (aangepaste tijden, zie hieronder!)
 9. De Spil - Stellingmolen 176 
 10. De Lage Waard -Vijzellaan 4 (aangepaste tijden, zie hieronder!)
 11. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 
 12. Samenwerkingsverband Drechtsteden - Duindoornhof 1 
 13. Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 
 14. Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 
 15. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36
 16. Prins Florisschool - Zuidkil 53 

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden behalve de Spil.

De  stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur behalve:

 • De Viermaster en het Kindcentrum Oranje Nassau, welke zijn geopend van 14.00 uur tot  21.00 uur
 • De Lage Waard welke is geopend 09.00 uur tot  21.00 uur.
Waar de stemmen worden geteld

Het tellen van de stemmen vindt niet altijd plaats op de locatie waar de stem kan worden uitgebracht. Hier vindt u per locatie waar het tellen van de stemmen zal plaatsvinden: 

Het tellen van de stemmen van 14 en 15 maart: 

Het tellen van de stemmen die op 14 en 15 maart zijn uitgebracht bij de mobiele stembureaus worden op woensdag 16 maart vanaf 09.00 uur geteld in het gemeentehuis.

 Het tellen van de stemmen van 16 maart:

 1. Gemeentehuis - telling in het gemeentehuis
 2. Mobiel stembureau Marktplein - telling in het gemeentehuis
 3. Morgensterkerk - telling in de Morgensterkerk
 4. Kindcentrum Oranje Nassau - telling in het Sportcentrum Papendrecht, Burgemeester Keijzerweg 110 
 5. RK-Parochie - telling in de RK-Parochie
 6. Bethlehemkerk - telling in de Bethlehemkerk
 7. Sionskerk - telling in de Sionskerk
 8. De Viermaster - telling in het Sportcentrum Papendrecht, Burgemeester Keijzerweg 110
 9. De Spil - telling in De Spil
 10. De Lage Waard - telling in De Lage Waard
 11. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - telling in het gemeentehuis
 12. Samenwerkingsverband Drechtsteden - telling in het Samenwerkingsverband Drechtsteden
 13. Mobiel stembureau Dienstencentrum - telling in het gemeentehuis 
 14. Mobiel stembureau Gemiva - telling in het gemeentehuis
 15. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - telling in het gemeentehuis
 16. Prins Florisschool - telling in de Prins Florischool
Informatie over stemmen

Om overal in Papendrecht te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 2 maart a.s. een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Mocht u op 2 maart a.s. geen stempas hebben ontvangen of uw stempas kwijtraken dan kunt u tot en met vrijdag 11 maart tot 17.00 uur op het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. Neem daarvoor uw legitimatiebewijs mee! Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. 

Hier vindt u alle informatie over zelf stemmen.

Hier vindt u alle informatie over iemand toestemming geven om voor u te stemmen

Wel of geen coronamaatregelen?

De gemeente Papendrecht volgt steeds de landelijke maatregelen. U leest hier wat u kunt verwachten in de stembureaus.

Campagne voeren

Flyeren

Flyeren is vergunningvrij. De flyers dienen naderhand wel opgeruimd te worden. Ook flyeren in het winkelcentrum mag met toestemming van het winkelcentrum. Om de 1,5 meter in acht te houden, is het verzoek om niet in de Meentpassage te flyeren of bij ingangen van andere winkelcentra.

Bij gebruik van een tafel of kraampje is een incidentele standplaatsvergunning nodig. Het formulier voor het aanvragen van een incidentele standplaatsvergunning vindt u hier.

Verkiezingsborden

De gemeente Papendrecht werkt met verkiezingsborden waar hardcopy posters op geplakt kunnen worden. Hier vindt u (in groen) de zes locaties van de verkiezingsborden en (in blauw) de zeven locaties waar vrij geplakt kan worden. In totaal zijn er dus 13 plaatsen om te plakken. Let op: de plaklocatie bij de Ambulancepost is nieuw!

Als gemeente bieden we de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de centrale aanplakborden waar hardcopy posters op geplakt kunnen worden. Deze locaties bevinden zich bij de meeste in en uitvalswegen en op een paar centrale plekken in de gemeente.

Elke partij mag vanaf maandag 17 januari 2022 plakken op deze borden. Op de verkiezingsborden dient op redelijke wijze te worden geplakt. Dit betekent, dat er voor elke partij voldoende ruimte wordt overgelaten om te plakken. Daarnaast mag er niet over elkaars posters worden geplakt. 

Commerciële mogelijkheden

Papendrecht heeft in haar buitenruimte diverse aanbieders van reclame uitingen. Politieke partijen kunnen hier tegen betaling net als iedere andere organisatie gebruik van maken.

U kunt daarbij denken aan de A0 reclame rond de lantarenpalen van ESH Media, de lichtmastreclame en borden op de rotondes van NPB media. Ook zijn er in diverse bushokjes reclame mogelijkheden bij de Exterion Media. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met de verschillende aanbieders.

Digitale beeldschermen/LED-schermen Papendrecht Verrast

De LED-informatieschermen worden uitsluitend ten behoeve van de promotie van evenementen in Papendrecht gebruikt; en omvatten:

 • geen primaire commerciële boodschappen

 • alleen boodschappen van Papendrechtse activiteiten

 • de Papendrecht Verrast huisstijl

Omgaan met reclame op andere locaties

Papendrecht heeft in haar Richtlijnen Buitenreclame opgenomen dat reclame in de buitenruimte op andere plekken dan op de aangewezen plekken niet mogelijk is. Dit betekent dat reclame anders dan vermeld wordt in de Richtlijnen Buitenreclame niet is toegestaan. Bijgaand doen wij u de Richtlijnen Buitenreclame toekomen.

Meer informatie

Meer algemene informatie over campagne voeren kunt u vinden op de website van de Kiesraad.  Voor verdere informatie over vergunningsplichtig campagne voeren, kunnen de politieke partijen contact opnemen met de heer Jelic van vergunningverlening, telefoonnummer 078 770 6378.

Het bekendmaken van de uitslag

Op woensdag 16 maart wordt tijdens een presentatieavond in de raadzaal van het gemeentehuis de voorlopige uitslag van de stemming op partijniveau bekend gemaakt. Deze avond start rond 22.30 uur. 

De officiële uitslag wordt in een openbare zitting van het Hoofd en Centraal Stembureau op maandag 21 maart om 10 uur bekend gemaakt. Deze openbare zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is ook te volgen via MS Teams. Meer informatie hierover het digitaal aansluiten via MS teams komt nog op deze website te staan. 

Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Hier vindt u de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2018 als PDF-bestand. Het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was: 25.582. De opkomst in 2018: 13.427 kiesgerechtigden (52,49%)

 

 

Proces verbaal zitting Centraal Stembureau 1 februari 2022.

Hier vindt u Proces Verbaal I1 van de zitting van het Centraal Stembureau.

Proces verbaal zitting Centraal Stembureau 4 februari 2022.

Hier vindt u Proces Verbaal I4 van de zitting van het Centraal Stembureau.