Inleveren kandidatenlijst

Op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) leveren de politieke partijen hun kandidatenlijst in bij de gemeente.

Meenemen

Een politieke partij die wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing levert in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst, samen met aanvullende stukken, in bij de gemeente. Dit doen ze op de dag van kandidaatstelling op 31 januari 2022.

Het is mogelijk om op 20 januari 2022 al de kandidatenlijst en overige stukken op juistheid en compleetheid te laten controleren. Hieronder leest u meer over de voorinlevering en de definitieve inlevering van de kandidatenlijst met aanvullende stukken. 

Kandidatenlijst en aanvullende stukken

De politieke partij levert deze documenten in: 

 • kandidatenlijst (Model H1)
 • verklaringen van instemming van alle kandidaten op de lijst (model H9)
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke kandidaat. De persoonsgegevens, handtekening en Burgerservicenummer (BSN) moeten duidelijk te zien zijn
 • verklaring van voorgenomen vestiging van elke kandidaat, die niet in de gemeente woont. Deze kandidaten tekenen een verklaring dat bij benoeming, die persoon in de gemeente gaat wonen
 • machtiging tot plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1 ). Of machtiging voor het plaatsen van 1 gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit is alleen het geval als politieke partijen een gezamenlijke lijst willen vormen

Doet de politieke partij voor het eerst mee aan de verkiezing? Of heeft de politieke partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetels gehaald? Dan moet de politieke partij ook deze stukken aanleveren:

 • voldoende ondersteuningsverklaringen (model H4). Voor deelname aan de verkiezingen in de gemeente Papendrecht zijn dit er 20:
  • politieke partijen verzamelen ondersteuningsverklaringen in de periode van 3 januari tot en met 31 januari 2022 (dag van kandidaatstelling) 
 • bewijs betaling waarborgsom (model H12). De partij maakt uiterlijk 17 januari 2022 een waarborgsom van € 225,- over naar gemeente Papendrecht op bankrekeningnummer NL13BNGH0285006878. Meld als betalingskenmerk 'waarborgsom kandidatenlijst' en de naam van de politieke partij. De partij krijgt de waarborgsom terug als: 
  • de partij geen kandidatenlijst inlevert
  • de groepering bij de verkiezing minimaal 75% van de kiesdeler heeft behaald. 

Blanco lijst

Politieke partijen kunnen ook meedoen met een blanco lijst. Ze plaatsen dan geen naam boven de kandidatenlijst.

Gebruik van Ondersteunende Software Verkiezingen

De Kiesraad heeft een softwareprogramma dat het verkiezingsproces ondersteunt. Dit programma heet: Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maken hiervan gebruik. Vanaf nu kunt u OSV2020 downloaden op de website van de Kiesraad.

Politieke partijen die in Papendrecht meedoen met de verkiezingen kunnen desgewenst gebruik maken van ondersteuning door de OSV Helpdesk door te bellen met 0318 - 765000. 

20 januari: voorinlevering voor controle van de kandidatenlijst op papier !

Politieke partijen laten hun kandidatenlijst (en aanvullende stukken) voor de dag van kandidaatstelling controleren door de gemeente. Dit is een voorinlevering. 

De politieke partij levert de stukken op papier aan op 20 januari 2022 voor controle in bij de gemeente. Dit alles kan worden gecontroleerd tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Maak hiervoor een afspraak met Rochelle van der Wolk, te bereiken op 078 - 770 6335. 

Zijn alle stukken in orde? Dan moet de politieke partij uiteraard op de dag van kandidaatstelling alles ook officieel inleveren bij de gemeente.

31 januari: inleveren kandidatenlijst !

Op de dag van kandidaatstelling levert u de formulieren uit OSV2020 in bij de gemeente. Digitaal (op een USB stick, graag inclusief EML-bestand) en uitgeprint. Deze stukken moeten worden ingeleverd tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Maak - als u dat wenst - hiervoor gerust een afspraak met Rochelle van der Wolk, te bereiken op 078 - 770 6335.

Kiezer machtigen om stukken in te leveren

Politieke partijen machtigen een kiezer via model H3-1 om alles namens de partij in te leveren. De kiezer levert de stukken in bij het centraal stembureau van de gemeente. De persoon die de stukken inlevert, moet kiesgerechtigd zijn (recht om te kunnen stemmen). 

Modellen en formulieren

Alle hierboven genoemde formulieren zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid

Wilt u meer informatie lezen over de kandidaatstelling? Ga naar de website van de Kiesraad