Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vanaf oktober 2021 vindt u hier steeds meer informatie over de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2022. 

Informatie voor het oprichten van een politieke partij

Op de website van de Kiesraad staat stap voor stap uitgelegd wat u moet doen om een politieke partije op te richten. 

Informatie voor bestaande politieke partijen

wordt nog gevuld.

Campagne voeren

Flyeren

Flyeren is vergunningvrij. De flyers dienen naderhand wel opgeruimd te worden. Ook flyeren in het winkelcentrum mag met toestemming van het winkelcentrum. Om de 1,5 meter in acht te houden, is het verzoek om niet in de Meentpassage te flyeren of bij ingangen van andere winkelcentra.

Bij gebruik van een tafel of kraampje is een standplaatsvergunning nodig. Het aanvragen van een incidentele standplaatsvergunning kan via onze website. 

Verkiezingsborden

De gemeente Papendrecht werkt met verkiezingsborden waar hardcopy posters op geplakt kunnen worden.

Als gemeente bieden we de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de centrale aanplakborden waar hardcopy posters op geplakt kunnen worden. Deze locaties bevinden zich bij de meeste in en uitvalswegen en op een paar centrale plekken in de gemeente. Elke partij mag vanaf maandag 17 januari 2022 plakken op deze borden. Op de verkiezingsborden dient op redelijke wijze te worden geplakt. Dit betekent, dat er voor elke partij voldoende ruimte wordt overgelaten om te plakken. Daarnaast mag er niet over elkaars posters worden geplakt. Het actuele overzicht met plaklocaties wordt hier later nog geplaatst.

Commerciële mogelijkheden

Papendrecht heeft in haar buitenruimte diverse aanbieders van reclame uitingen. Politieke partijen kunnen hier tegen betaling net als iedere andere organisatie gebruik van maken.

U kunt daarbij denken aan de A0 reclame rond de lantarenpalen van ESH Media, de lichtmastreclame en borden op de rotondes van NPB media. Ook zijn er in diverse bushokjes reclame mogelijkheden bij de Exterion Media. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met de verschillende aanbieders.

Digitale beeldschermen/LED-schermen Papendrecht Verrast

De LED-informatieschermen worden uitsluitend ten behoeve van de promotie van evenementen in Papendrecht gebruikt; en omvatten:

  • geen primaire commerciële boodschappen

  • alleen boodschappen van Papendrechtse activiteiten

  • de Papendrecht Verrast huisstijl

Omgaan met reclame op andere locaties

Papendrecht heeft in haar Richtlijnen Buitenreclame opgenomen dat reclame in de buitenruimte op andere plekken dan op de aangewezen plekken niet mogelijk is. Dit betekent dat reclame anders dan vermeld wordt in de Richtlijnen Buitenreclame niet is toegestaan. Bijgaand doen wij u de Richtlijnen Buitenreclame toekomen.

Meer informatie

Meer algemene informatie over campagne voeren kunt u vinden op de website van de Kiesraad.  Voor verdere informatie over vergunningsplichtig campagne voeren, kunnen de politieke partijen contact opnemen met de heer Jelic van vergunningverlening, telefoonnummer 078 770 6378.

Informatie over stemmen

Hier vindt u informatie over zelf stemmen.

Hier vindt u informatie over iemand toestemming geven om voor u te stemmen

Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Hier vindt u de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2018 als PDF-bestand.