Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Stembureauleden gezocht !

Kom jij 14, 15 en/of 16 maart 2022 werken op één van de stembureaus in de gemeente Papendrecht? Meld je aan via Unique !

Telefoonnummer Helpdesk gebruik OSV door politieke partijen

Politieke partijen die in Papendrecht meedoen met de verkiezingen kunnen desgewenst gebruik maken van ondersteuning door de OSV Helpdesk door te bellen met 0318-765000. 

Actuele informatie over de verkiezingen

De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) verlengd tot 1 juli 2022.

Hiermee is definitief duidelijk dat kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 al op de twee dagen voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag hun stem kunnen uitbrengen. Om dat mogelijk te maken opent in elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

De gemeente Papendrecht is al volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen (net als alle andere gemeenten overigens). De gemeente Papendrecht gebruikt daarbij de eerder opgedane ervaringen bij de organisatie van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer in coronatijd van afgelopen maart. Zo zorgen we dat ook bij de verkiezingen in maart 2022 iedereen weer op een veilige manier kan stemmen. Er wordt daarbij rekening gehouden met het volgende:

 • Er zijn grotere stemlocaties benodigd (in verband met een mogelijke terugkeer van de verplichte 1.5 meter maatregel). Bij voorkeur maken we ook bij deze verkiezingen weer gebruik van dezelfde locaties, zoals we die hadden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zodra deze locaties definitief zijn, worden die hieronder apart vermeld. 
 • Er is sprake van vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Op woensdag 16 maart telt het gemeentelijk stembureau (GSB) de stemmen van de maandag en dinsdag.
 • De uitslagen worden vastgesteld op maandag 21 maart. Dit heeft ook gevolgen voor de 1e bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad. Deze zal plaatsvinden op woensdag 30 maart 2022 (zie artikel 1b Twv)
 • Er geen sprake zal zijn van briefstemmen voor de aankomende verkiezing. De mogelijkheid daartoe is uit de Twv geschrapt.

Meer informatie over de Tijdelijke wet verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad

Belangrijke data in 2022 
 • 20 januari                 ​​​ ​Mogelijkheid tot voorinlevering kandidatenlijsten op afspraak
 • 31 januari                  ​​​​​​Dag van de kandidaatstelling
 • 1 februari                  16.00 uur Besloten zitting Centraal Stembureau 
 • 2 en 3 februari           Mogelijkheid tot herstellen verzuim 09.00 - 17.00 uur
 • 4 februari                  10.00 uur Openbare zitting Centraal Stembureau 
 • 14, 15 en 16 maart   Dag van de stemming
 • 16 maart (avond)      Voorlopige uitslag op partijniveau (zonder zetelverdeling)
 • 21 maart                     Vaststelling van de definitieve uitslag
Informatie voor bestaande politieke partijen

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hebben in beginsel ‘doorwerking’. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezing. Ook de (plaatselijke) partijen, die bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven zich niet te laten registreren. 

Inleveren kandidatenlijst, gebruik van OSV en de voorinlevering

Op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) leveren de politieke partijen hun kandidatenlijst in bij de gemeente.

Campagne voeren

Flyeren

Flyeren is vergunningvrij. De flyers dienen naderhand wel opgeruimd te worden. Ook flyeren in het winkelcentrum mag met toestemming van het winkelcentrum. Om de 1,5 meter in acht te houden, is het verzoek om niet in de Meentpassage te flyeren of bij ingangen van andere winkelcentra.

Bij gebruik van een tafel of kraampje is een standplaatsvergunning nodig. Het aanvragen van een incidentele standplaatsvergunning kan via onze website. 

Verkiezingsborden

De gemeente Papendrecht werkt met verkiezingsborden waar hardcopy posters op geplakt kunnen worden. Hier vindt u (in groen) de zes locaties van de verkiezingsborden en (in blauw) de zeven locaties waar vrij geplakt kan worden. In totaal zijn er dus 13 plaatsen om te plakken. Let op: de plaklocatie bij de Ambulancepost is nieuw!

Als gemeente bieden we de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de centrale aanplakborden waar hardcopy posters op geplakt kunnen worden. Deze locaties bevinden zich bij de meeste in en uitvalswegen en op een paar centrale plekken in de gemeente.

Elke partij mag vanaf maandag 17 januari 2022 plakken op deze borden. Op de verkiezingsborden dient op redelijke wijze te worden geplakt. Dit betekent, dat er voor elke partij voldoende ruimte wordt overgelaten om te plakken. Daarnaast mag er niet over elkaars posters worden geplakt. 

Commerciële mogelijkheden

Papendrecht heeft in haar buitenruimte diverse aanbieders van reclame uitingen. Politieke partijen kunnen hier tegen betaling net als iedere andere organisatie gebruik van maken.

U kunt daarbij denken aan de A0 reclame rond de lantarenpalen van ESH Media, de lichtmastreclame en borden op de rotondes van NPB media. Ook zijn er in diverse bushokjes reclame mogelijkheden bij de Exterion Media. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met de verschillende aanbieders.

Digitale beeldschermen/LED-schermen Papendrecht Verrast

De LED-informatieschermen worden uitsluitend ten behoeve van de promotie van evenementen in Papendrecht gebruikt; en omvatten:

 • geen primaire commerciële boodschappen

 • alleen boodschappen van Papendrechtse activiteiten

 • de Papendrecht Verrast huisstijl

Omgaan met reclame op andere locaties

Papendrecht heeft in haar Richtlijnen Buitenreclame opgenomen dat reclame in de buitenruimte op andere plekken dan op de aangewezen plekken niet mogelijk is. Dit betekent dat reclame anders dan vermeld wordt in de Richtlijnen Buitenreclame niet is toegestaan. Bijgaand doen wij u de Richtlijnen Buitenreclame toekomen.

Meer informatie

Meer algemene informatie over campagne voeren kunt u vinden op de website van de Kiesraad.  Voor verdere informatie over vergunningsplichtig campagne voeren, kunnen de politieke partijen contact opnemen met de heer Jelic van vergunningverlening, telefoonnummer 078 770 6378.

Informatie over de stemlocaties (openingstijden verschillen!) 

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart. De verwachting is dat het woensdag de drukste dag is. Valt u onder een risicogroep? Dan kunt u ervoor kiezen om op maandag en dinsdag te stemmen.

Maandag 14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022

1. Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 
2. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 
3. Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 
4. Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 
5. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36
Alle stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.
 

Woensdag 16 maart 2022

 1. Gemeentehuis - Markt 22 
 2. Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 
 3. Morgensterkerk - Muilwijkstraat 1 
 4. Kindcentrum Oranje Nassau - Leeuwerikstraat 7 (aangepaste tijden, zie hieronder!)
 5. RK-Parochie - Seringenstraat 29 
 6. Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 
 7. Sionskerk - Rubensstraat 35 
 8. De Viermaster - Van der Palmpad 2 (aangepaste tijden, zie hieronder!)
 9. De Spil - Stellingmolen 176 
 10. De Lage Waard -Vijzellaan 4 (aangepaste tijden, zie hieronder!)
 11. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 
 12. Samenwerkingsverband Drechtsteden - Duindoornhof 1 
 13. Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 
 14. Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 
 15. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36
 16. Prins Florisschool - Zuidkil 53 

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden behalve de Spil.

De  stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur behalve:

 • De Viermaster en het Kindcentrum Oranje Nassau, welke zijn geopend van 14.00 uur tot  21.00 uur
 • De Lage Waard welke is geopend 09.00 uur tot  21.00 uur.
Informatie over stemmen

Om overal in Papendrecht te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 2 maart a.s. een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Mocht u op 2 maart a.s. geen stempas hebben ontvangen of uw stempas kwijtraken dan kunt u tot en met vrijdag 11 maart tot 17.00 uur op het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. Neem daarvoor uw legitimatiebewijs mee! Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. 

Hier vindt u alle informatie over zelf stemmen.

Hier vindt u alle informatie over iemand toestemming geven om voor u te stemmen

Informatie over stemmen in coronatijd

Stemmen in deze tijd, waarin we nog niet van corona af zijn, maakt dat er veel aandacht wordt besteed om u veilig te laten stemmen. De gemeente richt de stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand te houden. Handgel en mondkapjes zijn aanwezig. De gemeente houdt uiteraard rekening met alle maatregelen die door de Rijksoverheid zijn voorgeschreven. Dat betekent dat iedere op dat moment geldende maatregel opgevolgd moet worden, ook als dat bijvoorbeeld gaat om het verplicht gebruik van een mondkapje in het stembureau.

LET OP: houdt zelf ook rekening met de maatregelen. Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand, ook als u buiten in de rij staat. Dat betekent ook dat u de gezondheidscheck doet en thuisblijft als u klachten heeft. Met een machtiging kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen (zie ook hierboven bij "Informatie over stemmen").  

Modellen en formulieren beschikbaar op de website van de Rijksoverheid

Bent u als politieke partij op zoek naar de modellen voor de registratie aanduiding of de kandidatenlijst, dan zijn deze te vinden op de website van de Rijksoverheid. Ook het formulier om als stemmer een schriftelijke volmacht te regelen is hierop te vinden. 

Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Hier vindt u de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2018 als PDF-bestand. Het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was: 25.582. De opkomst in 2018: 13.427 kiesgerechtigden (52,49%)