Verkiezingen

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Hier vindt u informatie over de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2022. De informatie wordt steeds aangevuld en geactualiseerd.

 • Provinciale Staten en Waterschap 2019

  Op deze pagina vindt u informatie over de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en van het Waterschap 2019.

 • Stemmen: ik ga zelf stemmen

  Alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar en ouder hebben het recht om hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, in Provinciale Staten, in het Europese Parlement en in de gemeenteraden te kiezen.

 • Stemmen: ik wil een ander voor me laten stemmen

  Kunt u zelf niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. De meest gebruikte manier is door het invullen van de achterzijde van uw stempas.

 • Stemmen: ik wil met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente, binnen het gebied waarvoor de verkiezing gehouden wordt, uw stem uitbrengen. Er is geen kiezerspas nodig voor gemeenteraadsverkiezingen.

 • Verkiezingen Tweede Kamer 2021

  23 april 2021

  Op deze pagina vindt u informatie over de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15, 16 en 17 maart 2021.