Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)

Als u kamers verhuurt of wilt verhuren heeft u sinds 1 juli 2019 een omzettingsvergunning nodig. U heeft een vergunning nodig wanneer u een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) wilt omzetten of een woonruimte wilt verbouwen tot 2 of meer woonruimten (woningvorming).

Geen omzettingsvergunning nodig

Voor kamerverhuur aan maximaal 2 personen heeft u geen omzettingsvergunning nodig. Woont u zelf met eventuele gezinsleden in de woning, dan mag u aan maximaal 1 persoon een kamer verhuren (hospita).

Belangrijkste voorwaarden
 • Bij kamerverhuur aan 3 of 4 personen vraagt u een omzettingsvergunning aan. Kamerverhuur aan meer dan 4 personen is niet toegestaan.
 • De omzettingsvergunning heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Na 4 jaar kunt u eventueel opnieuw een vergunning aanvragen.
 • Voor geheel Papendrecht geldt een gebiedsaanwijzing met quotering van maximaal 5% aan onzelfstandige woningen per quoteringsgebied (zie ook het overzicht quoteringsgebieden). De eerste 150 huisnummers (of minder) zijn een quoteringsgebied, de volgende 150 huisnummers zijn het volgende quoteringsgebied, etc.
 • Een zelfstandige woning grenst aan maximaal 1 onzelfstandige woonruimte (boven/onder dan wel links/rechts). Er mogen geen onzelfstandige woonruimten naast elkaar gesitueerd zijn.
 • Er is tenminste 12 m2 gebruiksoppervlakte per bewoner beschikbaar.
 • Voor het verkrijgen van een vergunning wordt door de gemeente i.s.m. de politie een leefbaarheidstoets uitgevoerd. In deze toetst wordt bekeken of er klachten over de woning zijn en of de straat/wijk onder druk staat dan wel of wordt verwacht dat door het verlenen van de vergunning de druk op de leefbaarheid toeneemt. Ook andere relevante factoren rondom de woning, zoals de aanwezigheid van horecagelegenheden, parkeerdruk, etc. worden in de leefbaarheidstoets betrokken.

Tevens wordt goed verhuurderschap getoetst (en gehandhaafd). Goed verhuurderschap gaat over het bieden van goede huisvesting voor bewoners. Dat is in ieder geval:

 • Legale huisvesting (alle benodigde vergunningen zijn afgegeven en vereiste meldingen, zoals Basisregistratie Personen, zijn gedaan).
 • Het pand verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in goede staat gehouden.
 • In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn huisregels in de taal van de bewoners opgesteld.
 • Er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand is aangesteld die aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en de gemeente en een actueel overzicht bijhoudt van de bewoners van het pand.
Overzicht van de quoteringsgebieden

U vindt in dit schema het overzicht van de quoteringsgebieden in Papendrecht.

Omzettingsvergunning aanvragen

U kunt het aanvraagformulier "Omzettingsvergunning of Woningvorming" (pdf, 87 kB)  volledig ingevuld per e-mail indienen via: info@papendrecht.nl.

Een aanvraag kunt u ook per post indienen via het adres:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Het aantal omzettingsvergunningen is gelimiteerd, vraag de vergunning daarom tijdig aan.

Leges

De behandeling van een aanvraag of het verlengen van de omzettingsvergunning of woningvorming kost € 228,00.

Compensatie

Wanneer u een vergunning aanvraagt voor het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte zoals kamerverhuur, moet u de 'verloren' woonruimte compenseren. Dit betekent dat u daar iets tegenover stelt. Dat kan op 2 manieren:

 • U betaalt een compensatie van € 5.000,- per onttrokken woonruimte.
 • U voegt (vervangende) woonruimte toe in Papendrecht.
Afhandeling

Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht. De gemeente kan deze termijn eventueel met 6 weken verlengen.