Bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Waarvoor heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig

U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig bij het solliciteren naar bepaalde beroepen. Ook voor het voeren van een procedure bij een rechtbank of een echtscheidingsprocedure heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Kosten

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 9,60.

Digitaal aanvragen

Vraag hier het bewijs van Nederlanderschap digitaal aan.

Digitale aanvraag

Wij sturen uw bewijs van Nederlanderschap binnen 3 werkdagen na uw digitale aanvraag per post op.

Aanvraag aan de balie

U kunt een bewijs van Nederlanderschap met uw identiteitsbewijs verkrijgen bij de balie van het team Dienstverlening.

Meenemen voor de balie

Bij uw aanvraag geeft u aan waarvoor u uw bewijs gaat gebruiken. De gemeente stemt dan het uittreksel hierop af. Komt u langs bij de balie van het team Dienstverlening, dan heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Iemand machtigen?

U kunt iemand machtigen uw bewijs van Nederlanderschap aan te vragen. Deze persoon moet dan uw schriftelijke, getekende en gedateerde machtiging, uw geldige identiteitsbewijs (geen kopie) en zijn of haar eigen geldige identiteitsbewijs (zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) meenemen.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Wet Basisregistratie Personen