Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur 2023

De gemeente heeft het afgelopen jaar de coronasteungelden van het Rijk ingezet om de lokale cultuursector te stimuleren en ondersteunen. Deze tijdelijke subsidieregeling is verlengd. Tot 1 januari 2024 kunnen cultuuraanbieders (groot en klein) maximaal 4.000 euro aanvragen.

De subsidie is bedoeld als steuntje in de rug voor cultuuraanbieders, zodat zij zich  kunnen richten op de toekomst. Wethouder Jan Dirk van der Borg (cultuur): "Uit gesprekken met het culturele veld blijkt dat er behoefte is aan een steuntje in de rug bij promotie en ruimte voor vernieuwende activiteiten of duurzame investeringen. Met deze subsidieregeling willen we dat dit jaar stimuleren. Zo kunnen we culturele aanbieders ondersteunen en onze inwoners een divers cultuuraanbod aan te blijven bieden."

Hoe aanvragen?

De subsidieregeling voor cultuur loopt tot 1 januari 2024. Er kan een maximumbedrag van 4.000 euro verleend worden aan culturele aanbieders die aannemelijk kunnen maken dat er jaarlijks meer dan 100 bezoekers of leden zijn. Voor culturele aanbieders met een kleiner bereik en voor ZZP'ers geldt een maximaal subsidiebedrag van 2.000 euro.

Aanvraagformulier cultuursubsidie  
 

Gemeenteblad van Papendrecht/officiële bekendmakingen