Beoordeling subsidie-aanvraag door de gemeente

Op deze pagina leest u hoe wij uw subsidie-aanvraag voor "Samen bouwen aan een beter bestaan" beoordelen.

Samen bouwen aan een beter bestaan 

Als u een subsidie-aanvraag indient, beoordeelt de gemeente Papendrecht die aanvraag volgens onderstaande punten en de bijbehorende score. 

Nee / nee, niet echt = 0  -  Een beetje = 1  -  Ja, zeker = 2 

Beoordelingskader:

 • De activiteit draagt bij aan het voorkomen of verzachten van financiële problemen bij inwoners uit de gemeente Papendrecht: nee/een beetje/ja
 • De activiteit draag bij aan het versterken van de (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten):  nee/een beetje/ja
 • De activiteit nodigt uit om te participeren in de samenleving: nee/een beetje/ja
 • De activiteit zet in op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen: nee/een beetje/ja 
 • De activiteit is aanvullend op, of een versterking van, het huidige gesubsidieerde Papendrechtse aanbod: nee/een beetje/ja 
 • De activiteit is innovatief: nee/een beetje/ja 
 • De activiteit is duurzaam (milieubewust): nee/een beetje/ja 
 • De activiteit streeft een structureel effect na: nee/een beetje/ja 
 • Prijs/kwaliteitverhouding: de begroting is transparant en laat zien welke kosten en opbrengsten er per activiteit/activiteitengroep zijn: nee/een beetje/ja
 • De begroting heeft een reële prijs/kwaliteitsverhouding, kijkend naar:  
  • de hoogte van de kosten,  
  • de hoogte van de overige opbrengsten,  
  • de eventuele inzet van eigen middelen/vermogen en  
  • het aangevraagde subsidiebedrag in relatie tot bereik doelgroep

nee/een beetje/ja

Hieruit komt een totaal aantal punten op basis van bovenstaande beoordeling. Hoe hoger de score, hoe positiever de beoordeling van de aanvraag.