Subsidie 'Samen bouwen aan een beter bestaan'

De gemeente wil graag goede ideeën belonen die mensen die in armoede leven, kunnen helpen. Daarom is er een nieuwe subsidie.

Samen bouwen aan een beter bestaan

De gemeente Papendrecht heeft, aanvullend op de landelijke overheid, een pakket aan lokale maatregelen ingezet om de effecten van de energie- en koopkrachtcrisis tegen te gaan. Eén van de maatregelen is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven die inwoners in armoede en/of met schuldenproblematiek kunnen helpen. 

Wethouder Van Erk: “Elke huishouden in Papendrecht dat er financieel niet uitkomt, is er één te veel. Daarom zet de gemeente Papendrecht alle mogelijkheden in om ervoor te zorgen dat onze inwoners - die het nodig hebben - weer financieel fit én zelfredzaam worden. Zodat inwoners zich gesteund voelen en actief gebruik gaan maken van alle regelingen waar ze recht op hebben. En dat zijn er misschien meer dan dat je op het eerste gezicht zou denken.” 

Heeft u een origineel idee om armoede tegen te gaan of te verzachten?

Vraag dan nu subsidie aan op grond de regeling 'Samen bouwen aan een beter bestaan" (zie aanvraagformulier onderaan de pagina)

Beoordelingskader voor bijzondere initiatieven

De gemeente toetst elke aanvraag op basis van dit beoordelingskader. Het kader is bedoeld om een zo goed mogelijke verdeling over de aanvragen van natuurlijke personen en maatschappelijk organisaties te maken. Een voorbeeld van een aanvraag is bijvoorbeeld het opzetten van een ruilwinkel waar geen geld aan te pas komt.

Dien uw originele initiatief in


Een aanvraag dient u in met dit aanvraagformulier. Nadat wij het hebben getoetst, krijgt u van ons reactie. Bij een positieve reactie ontvangt een 'natuurlijk persoon' maximaal € 10.000 per initiatief en een maatschappelijke organisatie € 25.000. Er is in totaal € 120.000 beschikbaar.