Aanvraag tot vaststelling subsidie boven de € 10.000,-

Een subsidie boven de € 10.000,- moet vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar ingediend worden. Een jaarrekening en een activiteitenverslag moeten worden overlegd.
Voor een subsidieaanvraag boven de € 100.000,- moet ook een accountantsverklaring ingeleverd worden.

aanvraag vaststelling subsidie  

Beslistermijn en wetgeving

Bij een volledige aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht van ons of u subsidie krijgt.
De volgende wetgeving is van toepassing: