Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur 2022

De gemeente heeft eenmalig coronagelden van het Rijk ontvangen om de samenleving een duwtje in de rug te geven. Het college van burgemeester en wethouders zet deze gelden onder andere in voor het ondersteunen van lokale cultuuraanbieders zodat zij na een moeilijke periode een doorstart kunnen maken.

Wat is het doel van de regeling?

Met deze regeling geeft het college invulling aan de volgende doelstellingen:
•    Het ondersteunen van culturele aanbieders om culturele activiteiten mogelijk te maken zodat de cultuurparticipatie bij de herstart na de coronaperiode weer toeneemt;
•    Het ondersteunen van investeringen en activiteiten die bijdragen aan het herstel van culturele aanbieders in gemeente Papendrecht, met een structureel toekomstig effect.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

a.    Activiteiten die een bijdrage leveren aan het weer actief maken van de Papendrechtse culturele sector.
b.    Activiteiten die gericht zijn op deelnemerswerving.
c.    Duurzame investeringen om tijdens en na de coronaperiode de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken
Hierbij geldt dat de activiteit voor 1 februari 2023 start en voldoet aan de actueel geldende coronamaatregelen.

Aanvraagformulier impuls cultuur subsidie

Hoeveel subsidie kan aangevraagd worden?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €4.000,- per culturele aanbieder die aannemelijk kan maken dat er jaarlijks meer dan 100 bezoekers of leden zijn. Voor culturele aanbieders met minder dan 100 bezoekers per jaar of minder dan 100 leden en voor ZZP'ers geldt een maximaal subsidiebedrag van €2.000,-

Bekendmaking

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-221281.html