Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur

De gemeente heeft eenmalig coronagelden van het Rijk ontvangen om de samenleving een duwtje in de rug te geven na een moeilijk jaar. Het college van burgemeester en wethouders zet deze gelden onder andere in voor het ondersteunen van lokale cultuuraanbieders zodat zij na een moeilijke periode een doorstart kunnen maken.

Wat is het doel van de regeling?

Met deze regeling geeft het college invulling aan de volgende doelstellingen:
1.    Het ondersteunen van culturele aanbieders om activiteiten mogelijk te maken waardoor de cultuurparticipatie weer toeneemt;
2.    Het ondersteunen van investeringen die bijdragen aan het wendbaar maken van culturele aanbieders in gemeente Papendrecht.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

a.    Kosten die benodigd zijn voor de opstart van activiteiten die een bijdrage leveren aan het weer actief maken van de Papendrechtse culturele sector.
b.    Kosten voor activiteiten die gericht zijn op deelnemerswerving.  
c.    Kosten voor duurzame investeringen om tijdens en na de coronaperiode de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken

Hierbij geldt dat de activiteit voor 1 mei 2022 start en voldoet aan de actueel geldende coronamaatregelen.

Hoeveel subsidie kan aangevraagd worden?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €4.000,- per culturele aanbieder die aannemelijk kan maken dat er jaarlijks meer dan 100 bezoekers of leden zijn.  Voor culturele aanbieders met een kleiner bereik en voor ZZP'ers geldt een maximaal subsidiebedrag van €2.000,-

download aanvraagformulier

Officiele publicatie overheid.