Jeugdsportsubsidie

De gemeente stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van jeugdsport. Doel van de jeugdsportsubsidie is enerzijds het stimuleren van sporten en beweging van de Papendrechtse jeugd en anderzijds het organiseren van projecten door onder andere sportverenigingen met een breder bereik dan de eigen jeugdleden.

2 vormen van jeugdsportsubsidie

Er zijn twee vormen van jeugdsportsubsidie, namelijk:

  • Jeugdsportsubsidie deel 1: subsidie in het kader van Papendrechtse jeugdleden
  • Jeugdsportsubsidie deel 2. subsidie in het kader van jeugdsportstimuleringsprojecten

Jeugdsportsubsidie deel 1 is bedoeld ter ondersteuning van sportverenigingen om de Papendrechtse jeugd te stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Het bedrag dat beschikbaar is voor jeugdsportsubsidie deel 1 wordt verdeeld over sportverenigingen zonder commercieel oogmerk die vóór 1 juni van het betreffende jaar een gewaarmerkte ledenlijst (peildatum 31 december van het afgelopen jaar) indienen. Sportverenigingen ontvangen een bedrag per Papendrechts jeugdlid. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het beschikbare subsidiebedrag en het totaal aantal jeugdleden dat wordt opgegeven door de diverse sportverenigingen.

Aanvraag jeugdsportsubsidie deel 1

De subsidie vraagt u vóór 1 juni van het betreffende jaar aan. U vult via de link het digitale formulier Aanvraag jeugdsportsubsidie deel 1 in.

Jeugdsportsubsidie deel 2 is bedoeld ter ondersteuning van sportverenigingen om projecten te organiseren om de Papendrechtse jeugd met een breder bereik dan de eigen jeugdleden te stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Het bedrag dat beschikbaar is voor jeugdsportsubsidie deel 2 wordt verdeeld over sportverenigingen zonder commercieel oogmerk die een passend project organiseren. De verdeling van de beschikbare bedragen over aanvragers gebeurt volgens het principe `wie eerst komt eerst maalt`.

De volgende criteria worden gehanteerd bij jeugdsportsubsidie deel 2:

  • De doelgroep van de activiteit betreft jongeren tot 18 jaar en woonachtig dan wel schoolgaand in Papendrecht
  • Per activiteit kan in 2017 sprake zijn van een vergoeding van kosten tot een maximum van € 900,00
  • Activiteiten waarbij meerdere instellingen samenwerken krijgen voorrang

Aanvraag jeugdsportsubsidie deel 2

De subsidie vraagt u tenminste 8 weken voor de aanvang van de activiteiten of het project aan. U vult via de link het digitale formulier Aanvraag jeugdsportsubsidie deel 2 in.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013