Subsidie

 • Subsidieregeling buurthuisfuncties

  28 maart 2022

  De gemeente heeft het afgelopen jaar de coronasteungelden van het Rijk ingezet om buurthuizen in Papendrecht te stimuleren en ondersteunen. Deze tijdelijke subsidieregeling is verlengd.

 • Subsidie Algemeen

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Structurele subsidie

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. De gemeente stelt onder meer een bedrag beschikbaar voor subsidies die betrekking hebben op een bepaald jaar of subsidies die betrekken hebben op een langdurig project.

 • Incidentele subsidie

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om éénmalige of kortdurende maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Jeugdsportsubsidie

  De gemeente stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van jeugdsport. Doel van de jeugdsportsubsidie is het stimuleren van sporten en beweging van de Papendrechtse jeugd.

 • Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur 2022

  17 juni 2022

  De gemeente heeft eenmalig coronagelden van het Rijk ontvangen om de samenleving een duwtje in de rug te geven. Het college van burgemeester en wethouders zet deze gelden onder andere in voor het ondersteunen van lokale cultuuraanbieders zodat zij na een moeilijke periode een doorstart kunnen maken.

 • Aanvraag tot vaststelling subsidie

  Een subsidieontvanger van een structurele subsidie boven de € 10.000,- dient conform de geldende wet- en regelgeving vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen.