Subsidie

 • Subsidie Algemeen

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Structurele subsidie

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. De gemeente stelt onder meer een bedrag beschikbaar voor subsidies die betrekking hebben op een bepaald jaar of subsidies die betrekken hebben op een langdurig project.

 • Incidentele subsidie

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om éénmalige of kortdurende maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Jeugdsportsubsidie

  De gemeente stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van jeugdsport. Doel van de jeugdsportsubsidie is het stimuleren van sporten en beweging van de Papendrechtse jeugd.

 • Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur

  27 september 2021

  De gemeente heeft eenmalig coronagelden van het Rijk ontvangen om de samenleving een duwtje in de rug te geven na een moeilijk jaar. Het college van burgemeester en wethouders zet deze gelden onder andere in voor het ondersteunen van lokale cultuuraanbieders zodat zij na een moeilijke periode een doorstart kunnen maken.