Informatie voor sportaanbieders

De sportclub is een plaats waar kinderen o.a. normen en waarden leren. Gezondheid is een belangrijk aspect daarvan. Denk daarbij aan een gezonde omgang met elkaar, een positief sportklimaat, kwalitatief sportaanbod, gezond aanbod in de sportkantine, verantwoord alcohol schenken en een rookvrije omgeving.
Papendrecht heeft een Verenigingsadviseur. Heeft uw club behoefte aan ondersteuning, informatie of advies? Neem dan contact op: papendrecht@teamsportservice.nl

IVA - verantwoord alcohol schenken

Verenigingen die geïnteresseerd zijn in de IVA-cursus (verantwoord alcohol schenken in de sportkantine) in Papendrecht, kunnen contact opnemen met sport@papendrecht.nl. Deze cursus wordt gefinancierd door Verkeersregio Drechtsteden.

Rookvrije sportvereniging

Een Rookvrije sportverenigingdraagt bij aan een Rookvrije Generatie. De sportvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten wordt vaak nog in het zicht van kinderen gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.