Baggeren sloten

Baggeren is noodzakelijk om de watergangen/sloten diep genoeg te houden.

Watergangen moeten niet te veel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn om regenbuien op te vangen en af te voeren.  Daarnaast is het belangrijk dat het water goed door het stelsel van watergangen kan stromen, zodat sloten en vijvers niet droog komen te liggen. Voor een goede doorvoer van water zijn diepe watergangen dus noodzakelijk.

Een sloot vol bagger geeft algen en kroos vrij spel en veroorzaakt een tekort aan zuurstof. Niet alleen heeft dit stankoverlast tot gevolg, het betekent ook dat planten en dieren er niet of nauwelijks meer in kunnen leven; kortom de kwaliteit van het water gaat achteruit.

Door bagger te verwijderen krijgt water meer ruimte en keren de planten, vissen en overige (water)dieren weer terug. Omdat de vorming van bagger een natuurlijk proces is, blijft baggeren nodig.