Storm en stormschade

Tussen half oktober en half maart valt het stormseizoen. In deze periode komen over het algemeen de meeste stormen voor.

Stormseizoen

Rijkswaterstaat en KNMI hanteren de periode van half oktober tot half maart als stormseizoen.

Stormschade: wie te bellen?

Door storm of harde wind kan acuut gevaar en schade ontstaan. Maar wie belt u in welk geval?
Is het acuut gevaar of spoed (denk aan instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of een boom die dreigt om te vallen op de openbare weg)? Bel dan het alarmnummer 112.
Niet acuut en speelt het in de openbare ruimte (denk aan een omgevallen boom in een berm)? Neem contact op met de gemeente via het meldformulier, of mijngemeenteapp, of bel naar 14 078.
Schade aan de woning of onderneming en geen acuut gevaar? Bel dan een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de verzekering.

Na de storm: inspecteer het dak

De gemeente adviseert eigenaren van woningen, garages en ander onroerend goed de daken goed te (laten) inspecteren op loszittende dakpannen en dakbedekking. Na een storm kan iets losgeraakt zijn zonder dat dit directe of zichtbare schade heeft veroorzaakt. Door nu te inspecteren op (lichte) schade, voorkomt u mogelijk lekkage.
Ook verdient het aanbeveling de constructie van zonnepanelen te controleren.