Gladheidbestrijding

De gemeentelijke gladheidsbestrijdingsploeg staat in de wintermaanden klaar om de wegen en fietspaden in Papendrecht begaanbaar te houden.

De gemeente Papendrecht is verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van wegen bij gladheid door bevriezing of sneeuwval. Waar, wanneer en hoe gladheid wordt aangepakt staat in het Gladheidsbestrijdingsplan 2023-2024
We gebruiken wegenzout dat droog wordt gestrooid. Wanneer het glad is of gaat worden, starten wij meteen met strooien. In eerste plaats worden de hoofdwegen en fietspaden gestrooid.
Vervolgens worden de strooiwerkzaamheden op de overige strooiroutes uitgevoerd. Deze strooiroutes zijn opgenomen in de Kaart Gladheidsbestrijding.
De trottoirs in de woonwijken moeten door de bewoners zelf worden gestrooid behalve in de buurt van openbare voorzieningen, winkels en seniorencomplexen.

Melding doen 

Gladheid wordt bestreden van 1 november tot 1 april op de bestaande strooiroutes. 
Vindt u dat wij nog ergens anders hadden moeten strooien, maak dan een melding voor gladheidsbestrijding. 
Meldingen van gladheid tussen 08.00-16.30 uur worden zoveel mogelijk opgenomen in de bestaande strooiroutes. Meldingen van gladheid eerder dan 8 uur of later dan 16.30 uur moeten worden doorgegeven aan de politie, tel. (0900) 8844.

Samenwerking gemeente met andere strooidiensten

•    Provincie Zuid-Holland strooit op de doorgaande provinciale wegen (N214) binnen de gemeente. Meldingen van gladheid op provinciale wegen kunt u 24 uur per dag doorgeven op het centrale meldnummer (070) 441 80 00. 
•    Rijkswaterstaat strooit op de doorgaande rijkswegen (A15 en N3) binnen de gemeente. Meldingen van gladheid op rijkswegen kunt u dagelijks tussen 06.00-22.30 uur doorgeven op nummer (0800) 8002. 
•    Waterschap Rivierenland strooit op de wegen binnen de gemeentegrens maar buiten de bebouwde kom zoals: Parallelweg, Peilkade, Matenaweg en Matenasche Scheidkade (incl. brug). Meldingen van gladheid op deze wegen kunt u 24 uur per dag doorgeven op het centrale meldnummer van het waterschap (0344) 64 90 90.