Botulisme

Heeft u dode watervogels gezien? Dit kan duiden op botulisme in sloten en vijvers als gevolg van de stijgende temperatuur van het oppervlaktewater.

Wat is botulisme?

Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. De bacterie verspreidt zich via kadavers van dieren die in het water of langs de waterkant blijven liggen en vormen zo een bron van besmetting voor andere dieren in het water. De meeste vormen van botulisme zijn niet schadelijk voor mensen, maar mensen kunnen wel klachten krijgen. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door bacteriën uit de rottende kadavers.
Voor de bestrijding van botulisme is essentieel dat kadavers zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarvoor zorgen de waterbeheerders (b.v. gemeente en waterschap). Verder zijn er geen maatregelen die helpen tegen botulisme. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.

Meld dode dieren

Ziet u dode dieren in het water? Meld  dit dan a.u.b. zo snel mogelijk via het Meldpunt Openbare Ruimte of via de app Mijn Gemeente. Bellen naar 14078 kan ook. Naar aanleiding van uw melding kunnen wij snel handelen.

Advies

Wij adviseren niet te recreëren in stilstaand water (b.v. zwemmen of varen) en dit water ook niet te gebruiken om de tuin te sproeien. Wij adviseren daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld. Ook vissen raden wij af.

In gebieden waar botulisme geconstateerd wordt, plaatst de gemeente waarschuwingsborden.