Bomenonderhoud

Het snoeiseizoen is weer begonnen. Daarom is het tijd voor groot onderhoud aan de bomen in Papendrecht. Schutte Groenvoorziening voert in opdracht van de gemeente het bomenonderhoud uit. De werkzaamheden zijn onlangs gestart en lopen door tot december 2022.

Bomen snoeien

Op allerlei locaties in Papendrecht worden bomen gesnoeid. Door bomen te snoeien blijven ze veilig en ontwikkelen ze zich zo goed mogelijk. De gemeentelijke bomen worden regelmatig onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt bepaald wat er gesnoeid moet worden. Bij het snoeien verwijderen we  dood hout en andere takken die uit de boom kunnen waaien. Ook takken die bij het ouder worden van de boom voor het verkeer gevaarlijk kunnen worden, snoeien we. Daarbij houden we rekening met de benodigde takvrije hoogte langs fietspaden en wegen.

Flora en fauna

Bij de uitvoering houden we ons aan de wettelijke voorschriften op het gebied van flora en fauna. Zo controleren we vooraf of er vogels broeden. Als we zien dat vogels op eieren zitten, voorkomen we verstoring van het nest. Dat doen we door voldoende afstand te houden en bijvoorbeeld één of meer bomen rond het nest niet te snoeien.