Lente

LENTE

MAART

9 maart Nationale Complimentendag
11 maart NL Doet
16 maart Nationale Boomfeestdag
Bomenonderhoud
Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Storm en stormschade 
Kort afmaaien bloeiende vaste planten
Maaien waterplanten
Houtstook
26 maart Earth hour
27 maart gaat de zomertijd in

APRIL

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Onkruidbestrijding in beplanting
Maaiwerk gazons
Fonteinen gaan in het water
Onkruid op straten/stoepen verwijderen
2 april Kom in de Kas
15 april Goede Vrijdag
17 april Pasen
22 april Koningsspelen
27 april Konngsdag
19 april Dag tegen het pesten
Collecte Nederlandse Hartstichting

MEI

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Berenklauw, Japanse duizendknoop (niet welkome exoten)
Bloesemtijd; bijen telling)
Eikenprocessierups, spinselrups of mot
Onkruid op straten/stoepen
Maaien/ natuurvriendelijk maaien
Bollenloof maaien
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
8 mei Moederdag
Schoolexamens
26 mei Hemelvaartsdag