Schone Lucht

Luchtkwaliteit en het Schone Lucht Akkoord

Introductie luchtkwaliteit.

Lucht is een onzichtbaar gegeven in ons leven. Het is letterlijk onzichtbaar omdat we het niet kunnen zien maar ook figuurlijk onzichtbaar omdat het voor velen van ons een vanzelfsprekendheid is. Helaas is de luchtkwaliteit niet overal even goed en spreken we soms van luchtvervuiling. Luchtvervuiling treedt op als er 'vreemde' materialen in de lucht komen die daar niet horen. Deze vreemde materialen zijn bijvoorbeeld fijnstof of stikstofdioxide. Onder veelgestelde vragen kunt u vinden wat deze stoffen precies inhouden. Het is vastgesteld dat deze materialen een negatief effect op de gezondheid hebben. Door heel Nederland heen zijn er verschillen in de luchtkwaliteit en de luchtvervuiling.

Luchtkwaliteit in Papendrecht.

Papendrecht ligt naast de snelweg A15 en de rijksweg N3 die snelwegen A15 en A16 verbindt. Autoverkeer heeft een besliste impact op luchtvervuiling. De gemeente Papendrecht wil ervoor zorgen dat het fijn wonen is en zet zich daarom in voor een goede luchtkwaliteit. Wethouder Arno Janssen heeft daarom namens de gemeente begin 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel van het akkoord is om luchtkwaliteit permanent te verbeteren en het streeft naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Door het ondertekenen van het akkoord legt de gemeente zichzelf toe op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor heeft de gemeente een uitvoeringsagenda en maatwerkplan opgesteld. In de uitvoeringsagenda zijn alle maatregelen verwerkt die in het Schone Lucht Akkoord zijn vastgelegd. Daarnaast legt de gemeente zich extra toe door maatregelen te nemen die bovenop de vastgelegde maatregelen uit het akkoord worden genomen. Deze maatregelen staan in het maatwerkplan. Verschillende maatregelen dienen vaak meerdere doelen en passen binnen een groter beleidsthema zoals mobiliteit of duurzaamheid.

Wat doet de gemeente?

De maatregelen uit het maatwerkplan zijn onderverdeeld op thema's. De meeste maatregelen vallen onder de thema's mobiliteit, mobiele werktuigen, scheepvaart en houtstook. U kunt het maatwerkplan hier vinden.

Wat kunt u zelf doen?

Het Onderzoekscentrum Drechtsteden heeft in november 2020 door middel van een bewonerspanel onderzoek gedaan wat inwoners van de gemeente Papendrecht vinden van de luchtkwaliteit in Papendrecht. Inwoners gaven hierbij niet alleen aan wat hun oordeel over de luchtkwaliteit is, maar ook wat zij zelf kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Dit is samengevat in onderstaande tips.

•    Pak de fiets of loop en laat uw auto (vaker) staan.
•    Kies voor openbaar vervoer
•    Overweeg een elektrisch voertuig
•    Zorg voor meer groen in uw tuin
•    Beperk houtstook

Het onderzoek kunt u vinden op: https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Publicaties/Fysiek/Publicaties_Mobiliteit_en_milieu/Luchtkwaliteit_in_Papendrecht

Voor meer tips over houtstook en verstandig stoken, gaat u naar:
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/

Veelgestelde vragen

Benieuwd naar hoe luchtkwaliteit gemeten wordt, wat schone lucht vies maakt en waarom schone lucht belangrijk is? Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rondom luchtkwaliteit.

Welke eisen stelt de wet aan luchtkwaliteit?

De Nederlandse regels voor luchtkwaliteit zijn gebaseerd op Europese wetten. Luchtkwaliteit houdt zich namelijk niet aan grenzen en daarom heeft de Europese Unie grens- en streefwaarden vastgesteld. In de Nederlandse wet staan de regels voor luchtkwaliteit in de Wet Milieubeheer. De belangrijkste stoffen waar de wet naar kijkt, zijn fijnstof en stikstofdioxide.
Wilt u meer weten over luchtkwaliteit in de wet? Lees hier meer: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/beoordelen/grenswaarden/

Wat is de kwaliteit van de lucht in Papendrecht?

De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft een kaart met de luchtkwaliteit in alle Drechtsteden, waaronder Papendrecht. Deze kunt u vinden op: https://www.ozhz.nl/themas/lucht/luchtkwaliteit-op-de-kaart/

Waardoor raakt lucht vervuild en ongezond?

We spreken van luchtvervuiling als er vreemde stoffen in de lucht komen, die daar niet horen. Dit zijn bijvoorbeeld fijnstof, stikstofdioxide, roet of ozon. Luchtverontreiniging ontstaat vaak door een stapeling van deze vreemde stoffen. Deze stoffen worden uitgestoten door bijvoorbeeld auto's maar komen ook in de lucht door scheepvaart, veehouderij of uit de industrie.

Wat zijn de gezondheidsrisico's?

We vinden het allemaal fijn om een frisse neus te halen. Helaas kunt u soms ook ziek worden door luchtvervuiling. Het gaat dan voornamelijk om luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid. Luchtvervuiling kan soms ook leiden tot prikkende ogen en in ernstige gevallen voor hart- en vaatziekten of longkanker. Het risico is groter voor enkele doelgroepen zoals kinderen, ouderen en mensen die al ziek zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die al astma, bronchitis of COPD hebben. Om ook hen fijn te laten wonen, zet de gemeente zich in voor een betere luchtkwaliteit.

Wat is fijnstof?

Fijnstof bestaat uit hele kleine deeltjes stof die u niet kunt zien met het blote oog. Dit zijn bijvoorbeeld roetdeeltjes die door verbranding van benzine of diesel in de lucht komen. Roet of kleine stukjes afgesleten autoband vallen ook onder fijnstof. Maar fijnstof kan ook een natuurlijk deeltje zijn zoals zeezout of bodemdeeltjes. Fijnstof wordt ingeademd en hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in uw longen kunnen komen, en hoe meer last u ervan kunt krijgen.  

Wat is stikstofdioxide?

Stikstofmonoxide is een stof die vrijkomt door een verbrandingsproces. Het komt bijvoorbeeld vrij door verkeer. Stikstofmonoxide is op zichzelf niet schadelijk. Het is wanneer het zich mengt met zuurstof dat het slecht voor mens en natuur is, dan ontstaat er stikstofdioxide. Stikstofdioxide kan goed worden gemeten.

Wat zijn ozon en smog?

Ozon is een gas dat van nature in kleine hoeveelheden in de lucht voorkomt en het is een vorm van zuurstof. Het meeste van het ozon bevindt zich in de ozonlaag maar een klein deel zit ook lager dan de ozonlaag. In de zomer kan het deel wat lager in de lucht zit omslaan in smog. Door veel zon en weinig wind wordt de ozon dan omgezet in smog. Smog kan zorgen voor hoest, een droge keel en benauwdheid omdat het de slijmvliezen en longen irriteert.

Ik woon aan een drukke weg. Kan ik de ramen van mijn woning beter dichthouden?

Nee, de ramen hoeft u niet dicht te houden. U kunt het beste uw woning blijven ventileren. De lucht in uw huis is namelijk ook vervuild, bijvoorbeeld door kooklucht, schoonmaakmiddelen of verbrandingsgassen van een fornuis, kachel of geiser. Het wordt daarom aangeraden om elke dag uw woning te luchten, zodat de lucht ververst wordt.

Wat kan ik binnenhuis doen om luchtvervuiling tegen te gaan?

De lucht in uw huis kan vervuild worden door bijvoorbeeld koken, uw huis verwarmen of ook door schimmel in uw huis. Pas de volgende tips toe om de luchtvervuiling in uw huis te beperken:
-Gebruik een afzuigkap als u kookt of bakt;
-rook niet binnenhuis;
-zorg dat de luchtvochtigheid niet te hoog wordt om schimmel te voorkomen;
-ventileer uw huis dagelijks;
-gebruik eventueel een luchtreiniger, luchtontvochtiger of juist luchtbevochtiger als u last krijgt van een te droge lucht.

 

Maatwerkplan Schone Lucht Akkoord 2022