Ruimtelijke visie op Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de'Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst' vastgesteld.

Met deze structuurvisie stuurt Papendrecht op de ontwikkelingen en processen die voor de toekomst van Papendrecht van belang zijn.

De de Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst geeft aan welk beleid de gemeente voert ten aanzien van:

  • wonen
  • voorzieningen
  • werken
  • omgevingskwaliteit
  • mobiliteit

Op deze pagina vindt u de uitwerking van de structuurvisie op de verschillende zojuist genoemde beleidsvormen.