Visie op het groenblauwe netwerk

Om het groene karakter van Papendrecht te behouden en mogelijk te versterken, is er een visie op het groenblauwe netwerk vastgesteld.

Deze visie is een schets, een mogelijk toekomstbeeld voor de Papendrechtse groen- en waterstructuur. Het laat zien waar kansen liggen, waar winst te behalen is en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Waar is de visie op gebaseerd?

 • Uitgebreid onderzoek van de bestaande situatie.
 • De historische ontwikkeling.
 • Eerder geformuleerde beleidskaders.

Wat zijn de hoofduitgangspunten binnen de  visie?

 • verbindingen maken;
 • relatie met de rivier versterken;
 • cultuurhistorie als ruggengraat;
 • sterke ruimtelijke en herkenbare hoofdstructuur;
 • natuur handhaven, versterken en verbinden;
 • verbreden van het gebruik van groen en water;
 • meer (burger) initiatieven, groen in de tuin, bottom-up;
 • klimaatadaptatie in Papendrecht.

De ‘Visie op het groenblauwe netwerk’ is geen besluit in de zin van de wet, maar bevat algemene beleidspunten. Er is daarom geen bezwaar of beroep mogelijk tegen de nota.

Download de 'Visie op het groenblauwe netwerk' (pdf, kB).