Dijkvisie

Waarom een visie voor de dijk?

Het antwoord op deze vraag ligt in de historie van Papendrecht: het dijklint is de oorsprong van Papendrecht. De dijk is de waterkering, de weg en ook de plek om te wonen.

Vanuit de historie is de dijk nauw vervlochten met het landschap. Heel lang, tot in de twintiger jaren van de 20e eeuw is de bebouwing langs het dijklint de enige bebouwing in Papendrecht. Na de oorlog groeit Papendrecht heel hard in de polder en verandert de positie van de dijk. Was het lint vroeger de enige bebouwing in het landschap, nu is het dijklint een landschappelijk element in stedelijk gebied.

Wat maakt het dijklint nu zo uniek?

  • Het is een historisch lint binnen een moderne gemeente
  • Het ligt langs de rivier
  • Het dijkprofiel
  • De functiemenging:
    • De ligging van de dijk tussen de rivier en het achterland biedt mogelijkheden voor werven, boerderijen en woningen

Unieke karakter van de dijk bewaren!

Bij bewoners van de dijk, maar ook bij het bestuur van Papendrecht wordt de roep om de dijkkarakteristiek te bewaren sterker. Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot een herwaardering voor de dijk als een bijzonder stukje Papendrecht en een pleidooi voor het behoud van het unieke karakter.

Doel van de dijkvisie?

De waarde van het Papendrechtse dijklint koesteren en versterken.

Wilt u meer informatie over de dijkvisie?

Download de 'Dijkvisie' (pdf, 6.673 kB).