Ruimtelijke visie op Papendrecht

 • Ruimtelijke visie op Papendrecht

  De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de'Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst' vastgesteld.

 • Mobiliteit

 • Voorzieningen

  Op het moment zijn er geen stukken beschikbaar over het onderwerp Voorzieningen.

 • Omgevingskwaliteit

  Met omgevingskwaliteit wordt bedoeld, de kwaliteiten en het openbaar toegankelijke, recreatieve gebruik van: groen, water en natuur en landschap.

 • Werken

  Op het moment zijn er geen stukken beschikbaar over het onderwerp Voorzieningen.