Ruimtelijke visie op Papendrecht

  • Ruimtelijke visie op Papendrecht

    De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de'Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst' vastgesteld.

  • Mobiliteit

  • Omgevingskwaliteit

    Met omgevingskwaliteit wordt bedoeld, de kwaliteiten en het openbaar toegankelijke, recreatieve gebruik van: groen, water en natuur en landschap.