Voorbereidingsbesluiten

Met een voorbereidingsbesluit wordt de komst van een nieuw bestemmingsplan aangekondigd en wordt de planologische situatie bevroren. In aanloop naar besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan wordt voorkomen dat onaanvaardbare planologische wijzigingen plaatsvinden.

Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheidsduur van één jaar. Indien binnen dit jaar een ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd, wordt de beschermende werking verlengd. Op deze wijze kunnen tijdens de hele bestemmingsplanprocedure ongewenste ontwikkelingen in het plangebied worden tegengegaan.

De volgende voorbereidingsbesluiten liggen op het moment ter inzage: