Voorbereidingsbesluiten

De volgende voorbereidingsbesluiten liggen op het moment ter inzage:

  • Voorbereidingsbesluiten

    Met een voorbereidingsbesluit wordt de komst van een nieuw bestemmingsplan aangekondigd en wordt de planologische situatie bevroren. In aanloop naar besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan wordt voorkomen dat onaanvaardbare planologische wijzigingen plaatsvinden.

  • 'Geluid aan de Noord', gemeente Papendrecht

    Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 3 maart 2016 een voorbereidingsbesluit, getiteld "Geluid Aan de Noord" heeft vastgesteld voor het gebied als aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.