Vastgesteld

De volgende stukken zijn vastgesteld:

  • Nota van uitgangspunten Dijklint

    Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 3 maart 2016 de Nota van uitgangspunten dijklint heeft vastgesteld. Ook is ingestemd met het inspraakverslag en de staat van wijzigingen als gevolg van de inspraakreacties.