Nota van uitgangspunten

  • Nota van uitgangspunten

    In de ruimtelijke ordening is het opstellen van een Nota van uitgangspunten voorafgaand aan het opstellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of beheersverordening een veel toegepast traject. Met een Nota van uitgangspunten kan vroegtijdig in het proces duidelijkheid over relevante onderwerpen worden gegeven.

  • Vastgesteld

    De volgende stukken zijn vastgesteld: