Ter inzage

Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat onderstaand voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt:

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Momenteel liggen geen ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat de raad van de gemeente Papendrecht onderstaande bestemmingsplannen heeft vastgesteld en dat deze ter inzage liggen. Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Noordhoek:

Bestemmingsplan Hoepmaker 30, Papendrecht: