Onherroepelijk bestemmingsplan

Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging van het vastgestelde plan, tenzij er bij de Raad van State beroep is ingesteld. In dat geval wordt het pas onherroepelijk na uitspraak van de Raad van State (uiteraard afhankelijk van de inhoud van die uitspraak).

Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Een in werking getreden onherroepelijk geworden bestemmingsplan is online in te zien op deze website of via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Maar u kunt het op verzoek ook op papier inzien bij het gemeentehuis.