Beheersverordening woongebied

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2017 de beheersverordening Woongebied heeft vastgesteld.

De vaststelling van de beheersverordening vloeit voort uit de vaststelling van het bestemmingsplan Parapluherziening geluid Aan de Noord Papendrecht. Na vaststelling van het parapluplan vervalt op grond van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse de geldende beheersverordening Woongebied. Met het oog hierop heeft de raad de beheersverordening Woongebied in zijn geheel opnieuw vastgesteld. De enige wijziging in de beheersverordening betreft de gewijzigde geluidzone. Deze zone is in Papendrecht deels kleiner geworden.

De beheersverordening Woongebied ligt vanaf  30 maart tot en met 10 mei 2017 voor een ieder ter inzage.

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 31 maart 2017.

Tegen de vastgestelde beheersverordening is op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep mogelijk.

Informatie is tevens te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.