Onherroepelijke beheersverordeningen

De raad van de gemeente Papendrecht heeft onderstaande beheersverordeningen vastgesteld. Deze plannen zijn in werking en onherroepelijk. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen.

 • Rivieroevers

 • Dijklint, Dijkstrook-Middenpolder

  Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat de gemeenteraad op 15 september de beheersverordening Dijklint Dijkstrook-Middenpolder heeft vastgesteld. De beheersverordening ligt vanaf 6 oktober 2016 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage en treedt in werking op 12 oktober 2016.

 • Beheersverordening woongebied

  Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2017 de beheersverordening Woongebied heeft vastgesteld.

 • Vaststelling beheersverordening Papendrecht

  Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de beheersverordening Papendrecht met nummer NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001 op 8 maart 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 • Vaststelling beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II

  Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II met nummer GML-bestand NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII-3001 op 7 juni 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.