Voorwaarden

Een flitsvergunning is alleen mogelijk, als uw aanvraag voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Controleert u eerst via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Zo ja, dan moet uw aanvraag aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Wanneer uw aanvraag niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt deze in behandeling genomen als een reguliere aanvraag omgevingsvergunning.

Welke panden komen niet in aanmerking

Monumenten en panden die deel uitmaken van beschermde stads- of dorpsgezichten, komen niet in aanmerking voor de flitsvergunning. Bij een legalisatieprocedure kan ook geen gebruik worden gemaakt van de flitsvergunningsprocedure.

Heeft u vragen?

Weet u niet zeker of uw aanvraag in aanmerking komt voor een flitsvergunning? Voor vragen kunt u contact met ons opnemen, door te bellen naar telefoonnummer 14 078.