Aanvraag indienen

U kunt uw flitsvergunning op twee manier indienen!

U kunt uw vergunning zowel digitaal als op papier indienen. Voor beiden gaat u naar omgevingsloket.nl. U wordt door een vraagboom geleid. Op basis van de antwoorden die u geeft, stelt het systeem een op uw situatie toegesneden aanvraagformulier en een overzicht van de in te dienen gegevens samen.

Digitale aanvraag

Voor uw digitale aanvraag kunt u de gegevens digitaal toevoegen aan uw aanvraag. Hier heeft u uw DigiD inlogcode (burger) of eHerkenning (ondernemer) voor nodig.  

Liever een aanvraag op papier?

Voor uw papieren aanvraag kunt u de formulieren printen en samen met de bouwtekeningen langsbrengen of opsturen:

Gemeente Papendrecht
Markt 22
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Mocht uw aanvraag niet voldoen aan de indieningsvereisten, dan wordt er contact met u opgenomen zodat u alsnog de ontbrekende of juiste gegevens kunt aanleveren.

Start van de behandeltermijn

De behandeltermijn loopt pas vanaf het moment dat de aanvraag volledig is.

Daarnaast wordt bekeken of uw aanvraag voldoet aan de eisen van welstand. Vervolgens wordt gecontroleerd of uw aanvraag binnen uw bestemming van het bestemmingsplan valt. Mocht uw aanvraag niet passen binnen de welstandscriteria of het bestemmingsplan, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht en zal de standaard procedure op uw aanvraag van toepassing zijn.

Binnen 7 werkdagen uw vergunning

Binnen 7 werkdagen ontvangt u uw flitsvergunning. Bij aanvragen die voor 10.00 uur zijn ingediend geldt diezelfde dag nog als een werkdag. Bij aanvragen die na 10.00 uur worden ingediend vangt de eerst werkdag pas de dag erna aan.

Indieningsvereisten

De in te dienen gegevens zijn hieronder opgenoemd:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (digitaal).
 • Bouwtekeningen:
  • plattegronden, bestaand, nieuw en situatie
  • aanzichten gevel(s), bestaand en nieuw
  • doorsneden, bestaand en nieuw
  • detail
  • foto’s bestaande situatie
 • Constructieberekening volgens Eurocode.

Start na goedkeuring

Wij geven u de mogelijkheid om constructieberekening (volgens Eurocode) later in te dienen (na vergunningverlening). Maar dit houdt in dat u pas mag starten na goedkeuring van deze gegevens.