Ruimtelijke plannen

Op deze site verstrekt de gemeente Papendrecht informatie over de ruimtelijke plannen in de gemeente. In de rechterkolom ziet u de Ruimtelijke visie en de verschillende ruimtelijke planvormen, zoals beheersverordeningen en bestemmingsplannen ingedeeld in fasen. Door te klikken op het betreffende plan krijgt u daarover meer informatie.