Welstand

Bouwplannen moeten voldoen aan 'redelijke eisen' van welstand. Ook als u voor uw plan geen vergunning nodig heeft. De eisen waar uw plan aan moet voldoen, staan in de welstandsnota. Kleinere bouwplannen (zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, erfafscheidingen, gevelwijzigingen en reclame) moeten voldoen aan de sneltoetscriteria. De Commissie Ruimelijke Kwaliteit (welstandscommissie) toetst of uw plan voldoet.

Download de welstandsnota (pdf, 2,8MB)

Download de sneltoetscriteria (pdf, 377 kB)

Hoe het werkt

  • Vraagt u een omgevingsvergunning aan en voldoet uw plan aan de sneltoetscriteria? Dan hoeft uw plan niet naar de welstandscommissie.
  • Voldoet uw plan niet aan de sneltoetscriteria? Of gaat het om een groter bouwplan? Dan leggen we uw plan voor aan de welstandscommissie.
  • De welstandscommissie toetst of uw plan voldoet aan de welstandsnota en de daarin genoemde gebiedscriteria (pdf, 1,5 MB).
  • De welstandscommissie vergadert elke 2 weken. Dit gebeurt digitaal via MS Teams of op locatie in het gemeentehuis.

Wilt u weten wanneer uw plan besproken wordt? Of wilt u bij een vergadering van de welstandscommissie zijn? Neem dan contact op met Ben Seelen via telefoon: 078 - 770 6355 of e-mail: b.seelen@papendrecht.nl.

Meer informatie